Cục Hải quan Thừa Thiên - Huế đẩy mạnh chống buôn lậu và xử lý vi phạm

Khánh Chi

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Cục Hải quan Thừa Thiên - Huế đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó chú trọng triển khai các giải pháp chống buôn lậu và xử lý vi phạm. 

Cục Hải quan Thừa Thiên - Huế triển khai nghiêm túc đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu
Cục Hải quan Thừa Thiên - Huế triển khai nghiêm túc đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu

Đánh giá về công tác chống buôn lậu và xử lý vi phạm trong 6 tháng đầu năm 2024, Cục Hải quan Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị đã triển khai nghiêm túc đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới trước, trong và sau Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Thông tư số 728/2018/TT-BTC ngày 15/6/2018 của Bộ Tài chính, Quyết định số 450/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát Hải quan; Kế hoạch số 28/KH-BCĐ389 ngày 27/02/2024 của Ban Chỉ đạo 389 Tỉnh về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2024.

Đơn vị cũng đã ban hành và triển khai thực hiện phân bổ các chỉ tiêu kiểm soát hải quan; Kế hoạch đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; Kế hoạch số 179/KH-HQTTH ngày 21/02/2024 về việc triển khai một số công tác trọng tâm về thu thập xử lý thông tin nghiệp vụ kiểm soát hải quan năm 2024; Kế hoạch số 290/KH-HQTTH ngày 18/3/2024 về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; Kế hoạch số 537/KH-HQTTH ngày 17/5/2024 về kiểm soát chống buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, tiền tệ qua biên giới…

Để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về Hải quan, Cục Hải quan Thừa Thiên - Huế thường xuyên tuần tra, nắm tình hình địa bàn; chú trọng giám sát chặt chẽ hoạt động xuất nhập khẩu các mặt hàng có rủi ro cao, trọng tâm là hàng quá cảnh, hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát của cơ quan hải quan, hàng có thuế suất cao, hàng hóa xuất nhập khẩu có điều kiện...; tăng cường quản lý hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu trên địa bàn. Đơn vị đã thực hiện 48 cuộc tuần tra kiểm soát hải quan; cử lực lượng giám sát 08 cuộc tiêu hủy nguyên liệu, vật tư dư thừa thuộc các hợp đồng gia công.

Cục Hải quan Thừa Thiên - Huế duy trì công tác phối hợp, trao đổi thông tin với các cơ quan hữu quan trên địa bàn theo đúng chức năng nhiệm vụ và tiếp nhận, phản hồi thông tin nghiệp vụ với các Cục Hải quan miền Trung- Tây nguyên.

Về thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy, Cục Hải quan Thừa Thiên - Huế tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch số 6256/KH-TCHQ ngày 31/12/2021 về phòng, chống và kiểm soát ma túy giai đoạn 2021-2025 trong ngành Hải quan; triển khai Kế hoạch số 1884/KH-TCHQ ngày 04/5/2024 của Tổng cục Hải quan về đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép chất ma túy và tiền chất qua biên giới năm 2024; ban hành Kế hoạch số 261/KH-HQTTH ngày 13/3/2023 của Cục Hải quan Thừa Thiên - Huế về việc thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2024.

Cục Hải quan Thừa Thiên - Huế xác lập địa bàn trọng điểm về ma túy trên địa bàn hoạt động hải quan tại cửa khẩu Hồng Vân, A Đớt; chú trọng triển khai các biện pháp theo dõi, nắm thông tin, phòng ngừa các hành vi lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh để buôn lậu, vận chuyển ma túy trái phép qua biên giới; thu thập thông tin các hành khách xuất nhập cảnh qua Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài và Cảng Chân Mây Lăng Cô.

Nhìn chung, 6 tháng đầu năm 2024, Cục Hải quan Thừa Thiên - Huế đã tập trung chỉ đạo triển khai nghiêm túc, đồng bộ các biện pháp kiểm soát hải quan theo kế hoạch và chỉ đạo của cấp trên; thường xuyên tuần tra kiểm soát, nắm tình hình các tuyến địa bàn để chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, chất ma túy qua biên giới.