Cục Hải quan TP. Hà Nội và Cục Hải quan TP. Hải Phòng tuyển dụng công chức năm 2022

Minh Hà

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 1334/QĐ-BTC về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2022 tại Cục Hải quan TP. Hà Nội và Cục Hải quan TP. Hải Phòng trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Hoạt động nghiệp vụ của cán bộ, công chức hải quan.
Hoạt động nghiệp vụ của cán bộ, công chức hải quan.

Theo kế hoạch, chỉ tiêu tuyển dụng công chức Tổng cục Hải quan năm 2022 là 60 chỉ tiêu, trong đó Cục Hải quan TP. Hà Nội là 40 chỉ tiêu, Cục Hải quan TP. Hải Phòng là 20 chỉ tiêu.

Trong số 40 chỉ tiêu, Cục Hải quan TP. Hà Nội sẽ tuyển dụng 30 chỉ tiêu ngạch Kiểm tra viên hải quan; ngạch Chuyên viên (làm công nghệ thông tin) 3 chỉ tiêu; ngạch Chuyên viên (làm xây dựng cơ bản) 2 chỉ tiêu; ngạch Văn thư 3 chỉ tiêu; ngạch Kế toán viên 2 chỉ tiêu.

Còn Cục Hải quan TP. Hải Phòng tuyển dụng công chức 20 chỉ tiêu, trong đó tuyển ngạch Kiểm tra viên hải quan 12 chỉ tiêu; ngạch Chuyên viên (làm công nghệ thông tin) 6 chỉ tiêu; ngạch Chuyên viên (làm xây dựng cơ bản) 1 chỉ tiêu; ngạch Văn thư 1 chỉ tiêu.

Thí sinh dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp Đại học (cử nhân) trở lên (không phân biệt loại hình đào tạo, trường công lập, ngoài công lập), có chuyên ngành đào tạo ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc bảng điểm theo yêu cầu của vị trí đăng ký dự tuyển.

Bên cạnh đó, thí sinh dự tuyển phải có chuyên ngành đào tạo được ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc bảng điểm phù hợp theo yêu cầu của vị trí đăng ký dự tuyển. Trường hợp tên chuyên ngành đào tạo ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc bảng điểm có bao gồm tên chuyên ngành đào tạo theo yêu cầu của vị trí đăng ký dự tuyển thì được xem xét để tham gia thi tuyển.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển, thí sinh dự tuyển nộp trực tiếp hồ sơ tại trụ sở Tổng cục Hải quan hoặc nộp trực tiếp tại đơn vị tuyển dụng (Cục Hải quan nơi thí sinh đăng ký dự tuyển).

Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển tính từ ngày 01/7 đến hết 31/7/2022. Thời gian dự kiến tổ chức thi tuyển dụng công chức trong quý III/2022. Tùy tình hình thực tế, Tổng cục Hải quan sẽ lựa chọn địa điểm tổ chức kỳ thi cho phù hợp.

Theo Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2022, nội dung và hình thức thi tuyển sẽ được thực hiện theo 2 vòng thi.

Vòng 1: Thi trắc nghiệm bằng hình thức trên máy tính, gồm 2 phần với nội dung và thời gian như sau:

Phần I: Kiến thức chung gồm 60 câu hỏi thuộc 4 lĩnh vực: Hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng và Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; các kiến thức về tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan. Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ tiếng Anh gồm 30 câu hỏi, thời gian thi 30 phút. Nội dung thi theo trình độ ngoại ngữ yêu cầu của ngạch và vị trí dự tuyển.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành theo hình thức phỏng vấn. Nội dung thi: Kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của thí sinh dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Thời gian thi 30 phút cho một thí sinh (thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị trước khi phỏng vấn).