Cục Quản lý giá cung cấp giá bán lẻ các sản phẩm sữa

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Ngày 18/6, Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) đã có văn bản gửi sở Tài chính các tỉnh, thành phố cung cấp bảng giá bán buôn tối đa, đăng ký giá, giá bán lẻ khuyến nghị mặt hàng sữa bột dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Theo đó, để phối hợp thực hiện công tác bình ổn giá sữa đạt hiệu quả, Cục Quản lý giá cung cấp mức giá tối đa, mức giá đăng ký, giá bán lẻ khuyến nghị của các sản phẩm sữa để sở Tài chính các địa phương có thông tin khi thực hiện kiểm tra, rà soát việc xác định, đăng ký giá của các tổ chức, cá nhân kinh doanh mặt hàng này.

Cục Quản lý giá đề nghị sau khi kiểm tra, rà soát tính hợp lý của biểu giá tối đa, đăng ký giá bán buôn, bán lẻ, sở Tài chính các địa phương hệ thống hóa thông tin giá bán tối đa, đăng ký giá các mặt hàng sữa của từng tổ chức, cá nhân, công bố công khai (đặc biệt là mức giá bán lẻ) trên các phương tiện thông tin.

Trước đó, để phối hợp thực hiện công tác bình ổn giá sữa đạt hiệu quả, Cục Quản lý giá đã cung cấp mức giá tối đa, mức giá đăng ký, giá bán lẻ khuyến nghị, giá bán lẻ tối đa của các sản phẩm sữa để Cục Quản lý thị trường có thông tin khi thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Được biết, ngày 10/6/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông báo số 395/TB-BTC về giá bán buôn tối đa, giá đăng ký thông báo mức giá bán buôn tối đa và giá đăng ký đối với 141 sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi của 4/6 công ty đăng ký giá tại Bộ Tài chính.

Ngày 11/6/2014, Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh cũng đã ban hành Thông báo số 5067/TB-STC về giá tối đa và đăng ký giá của Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) đối với 35 sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi. Mức giá bán buôn có hiệu lực từ ngày 11/6/2014.