Cục Thuế Đồng Tháp: Thu ngân sách đạt 5.174 tỷ đồng trong 8 tháng năm 2023

Thanh Sơn

Cục Thuế Đồng Tháp cho biết, kết quả thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn qua 8 tháng năm 2023 là 5.174 tỷ đồng, đạt hơn 70% dự toán, bằng 100,52% so với cùng kỳ năm 2022.

Tính đến hết tháng 8/2023, tổng số thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đạt 5.174 tỷ đồng. Ảnh: TTHT
Tính đến hết tháng 8/2023, tổng số thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đạt 5.174 tỷ đồng. Ảnh: TTHT

Trong đó, có 7 khoản thu, sắc thuế đạt trên 70% dự toán pháp lệnh, gồm: Thu từ khu vực ngoài quốc doanh đạt 90,12%; thu từ tiền sử dụng đất đạt 71,75%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 118,64%; thuế Thu nhập cá nhân đạt 79,56%; thu khác ngân sách đạt 98,60%; thu cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 92,39%; thu từ xổ số kiến thiết đạt 83,92%.

Đạt được kết quả trên là ngay từ những tháng đầu năm, Cục Thuế Đồng Tháp đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện quyết liệt các biện pháp tăng nguồn thu, nuôi dưỡng nguồn thu và chống thất thu thuế, nợ đọng... Đồng thời, tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trong tuyên truyền, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế một cách đồng bộ trên các nền tảng số.

Ngành Thuế tỉnh cũng tập trung hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận chính sách thuế mới cũng như các chính sách về gia hạn nộp thuế, giảm tiền thuế, tiền thuê đất, giảm thuế giá trị gia tăng... tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu cho NSNN.

Cùng với đó, thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định; kiên quyết xử lý cưỡng chế nợ thuế đối với những trường hợp cố tình chây ỳ, nợ đọng thuế kéo dài bằng nhiều hình thức.

Nhờ đó, đến hết tháng 8/2023, số nợ thuế toàn tỉnh Đồng Tháp còn khoảng 199,8 tỷ đồng, giảm 19,2 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2022; tỷ lệ nợ trên tổng dự toán thu ngân sách là 2,68%.

Trong đó, tiền thuế nợ có khả năng thu đến 90 ngày và trên 90 ngày hơn 133 tỷ đồng, chiếm 66,64% trong tổng tiền thuế nợ; bằng 1,79% trên tổng dự toán thu NSNN; nợ đang xử lý, khiếu nại là 53,867 tỷ đồng; nợ khó thu hơn 12,8 tỷ đồng, chiếm 6,41% trong tổng số tiền thuế nợ.

Về công tác thanh tra thuế, lũy kế đến tháng 8/2023, đơn vị thực hiện thanh tra được 13/24 doanh nghiệp, đạt 54% thỉ tiêu Tổng cục Thuế giao; tổng số thuế truy thu, phạt hơn 5,22 tỷ đồng; giảm khấu trừ hơn 1,93 tỷ đồng; giảm lỗ hơn 41,3 tỷ đồng; đã nộp NSNN hơn 5,22 tỷ đồng.

Riêng công tác kiểm tra, cơ quan thuế thực hiện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế 251/460 cuộc, đạt 55% chỉ tiêu được giao; xử lý truy thu, phạt 13,34 tỷ đồng; giảm khấu trừ 768 triệu đồng; giảm lỗ 18,56 tỷ đồng; đã nộp vào NSNN hơn 9,64 tỷ đồng.

Trong những tháng cuối năm, dự báo  tình hình thu NSNN sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn do tác động từ tình hình kinh tế trong nước và thế giới. Trên cơ sở kết quả đạt được, bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý…, Cục Thuế Đồng Tháp tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp đôn đốc thu hồi, cưỡng chế nợ thuế nhằm đảm bảo thu đạt tối thiểu 80% số nợ thuế trên/dưới 90 ngày của năm 2022 chuyển sang, đảm bảo đến 31/12/2023 tổng số nợ thuế không quá 8% trên tổng thu NSNN; không để nợ mới phát sinh và đôn đốc thu dứt điểm các khoản nộp vào NSNN theo kiến nghị xử lý của Kiểm toán Nhà nước.

Đồng thời, đơn vị tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch; thực hiện thanh kiểm tra, chống thất thu ngân sách đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, trốn thuế. Đẩy mạnh phối hợp với cơ quan công an và các sở, ngành địa phương thực hiện chống thất thu trong các lĩnh vực thương mại điện tử, kinh doanh xe ô tô, vật liệu xây dựng, kinh doanh vàng, khách sạn nhà hàng, ăn uống, đặc biệt là tăng cường quản lý và chống thất thu đối với các khoản thu từ đất và kinh doanh bất động sản. Qua đó, góp phần đảm bảo nguồn thu NSNN và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2023.

Ngoài ra, Cục Thuế Đồng Tháp cũng chỉ đạo các phòng, chi cục thuế tiếp tục triển khai kịp thời các chính sách thuế mới, giảm thuế, phí - lệ phí, tiền thuê đất để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế; đôn đốc kịp thời các khoản thu nộp vào ngân sách trước khi hết thời gian gia hạn theo Nghị định số 12/2023/NĐ-CP.

Đặc biệt, Cục Thuế Đồng Tháp cũng theo dõi sát tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để nhận diện những rủi ro doanh nghiệp đã và đang đối mặt. Từ đó, chủ động tham mưu cho UBND Tỉnh có các giải pháp căn cơ về tài khóa, đầu tư, kiểm soát lạm phát, kịp thời giảm thiểu những tác động từ bên ngoài ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định, duy trì đà tăng trưởng nền kinh tế, hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN, góp phần hoàn thành mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương năm 2023.