Cục Thuế Hà Nội đặt lộ trình chuyển đổi hóa đơn điện tử

Theo Thùy Linh/haiquanonline.com.vn

Cục Thuế Hà Nội đặt ra mục tiêu đến hết tháng 3 năm 2022 sẽ hoàn thành chuyển đổi hóa đơn điện tử cho 100% doanh nghiệp và hộ cá nhân theo phương pháp kê khai trên địa bàn Hà Nội.

Trung tâm điều hành triển khai hoá đơn điện tử của Cục Thuế Hà Nội đã kết nối thông suốt với hệ thống trực tuyến Trung tâm điều hành triển khai đơn điện tử của Tổng cục Thuế.
Trung tâm điều hành triển khai hoá đơn điện tử của Cục Thuế Hà Nội đã kết nối thông suốt với hệ thống trực tuyến Trung tâm điều hành triển khai đơn điện tử của Tổng cục Thuế.

Để triển khai hóa đơn điện tử theo đúng lộ trình, Cục Thuế Hà Nội sẽ thực hiện theo lộ trình chi tiết 3 giai đoạn triển khai.

Cụ thể: Từ ngày 20/9 - ngày 5/11, hoàn thành với khoảng 1.000 - 1.500 doanh nghiệp được lựa chọn, “chăm sóc” chuyển đổi sang đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC.

Từ ngày 10/11 - ngày 31/12, hoàn thành với 80% doanh nghiệp đang hoạt động, 30% hộ cá nhân theo phương pháp kê khai.

Từ ngày 1/1/2022 - ngày 31/3/2022, hoàn thành với 100% đối tượng trên.

Để đạt mục tiêu trên, đại diện Cục Thuế Hà Nội cho biết, đã giao chỉ tiêu cho từng cán bộ công chức để triển khai, đảm bảo đáp ứng được tiến độ, lộ trình đề ra.

Đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử và dịch vụ nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử với cơ quan thuế (tổ chức cung cấp dịch vụ), Cục Thuế đã mời và làm việc với các tổ chức cung cấp dịch vụ để trao đổi về chuẩn dữ liệu, chuẩn kết nối hóa đơn điện tử và kế hoạch, lộ trình, mục tiêu triển khai của cơ quan Thuế để các đơn vị chuẩn bị các điều kiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, nhân lực… sẵn sàng phối hợp với cơ quan Thuế triển khai hoá đơn điện tử.

Cục Thuế cũng đã xây dựng và gửi thư ngỏ, thông báo qua hệ thống thư điện tử tự động (ASM) tới hơn 700 nhà cung cấp dịch vụ trên địa bàn để kịp thời hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đáp ứng các tiêu chuẩn, tiến độ để trở thành tổ chức được ký hợp đồng cung cấp dịch vụ nhận, truyền và lưu trữ hóa đơn điện tử với cơ quan Thuế.

Đối với người nộp thuế, Cục Thuế đã liên tục cập nhật các nội dung tuyên truyền về lợi ích đơn điện tử, chính sách và các hướng dẫn sử dụng hoá đơn điện tử theo quy định của Luật Quản lý thuế 38, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC để người nộp thuế nhanh chóng nắm được chính sách, trình tự, thủ tục, sẵn sàng đăng ký, sử dụng hoá đơn điện tử theo quy định mới.

Nội dung tuyên truyền được thực hiện đa dạng, với nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng, website Cục Thuế, Facebook, Zalo, gửi thư ngỏ, thông báo qua hệ thống thư điện tử ASM tới các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn.

Hiện Trung tâm điều hành triển khai hoá đơn điện tử của Cục Thuế Hà Nội đã kết nối thông suốt với hệ thống trực tuyến Trung tâm điều hành triển khai hoá đơn điện tử của Tổng cục Thuế, thông suốt với hạ tầng truyền thông ngành Tài chính, với hệ thống giao ban trực tuyến với UBND TP Hà Nội.