Cục Thuế Hà Nội: Phổ biến chính sách thuế mới cho gần 200 báo cáo viên

Nhật Nam

(Tài chính) Cục Thuế TP. Hà Nội vừa phối hợp với Ban Tuyên giao Thành ủy Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị tuyên truyền, phổ biến luật và các công văn hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế (có hiệu lực từ đầu năm 2015) cho 180 báo cáo viên chuyên trách trên địa bàn Thành phố.

Cục Thuế Hà Nội phổ biến chính sách thuế mới cho gần 200 báo cáo viên, ngày 19/12.
Cục Thuế Hà Nội phổ biến chính sách thuế mới cho gần 200 báo cáo viên, ngày 19/12.
Tại hội nghị, đại diện Cục Thuế TP. Hà Nội đã phổ biến, tuyên truyền các nội dung liên quan đến chính sách thuế mới ban hành các công văn hướng dẫn về sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015.

Nhận thức được tầm quan trọng của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế hiện hành, nên Cục Thuế Hà Nội đã và đang chỉ đạo các phòng thuộc văn phòng Cục và các Chi cục thuế tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật số 71/2014/QH13 đến toàn thể cán bộ công chức kịp thời nắm bắt chính sách thuế mới để hướng dẫn, giải đáp cho người nộp thuế.

Kết quả là, đến thời điểm này, ngành Thuế Thủ đô đã chuyển tải các chính sách thuế mới tới 100% doanh nghiệp trên địa bàn thông qua các hình thức như: Email, bưu điện, chuyển trực tiếp... Đồng thời, Cục phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền cũng như niêm yết công khai tại bộ phận một cửa của cơ quan Thuế các cấp nội dung những điểm mới sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế.

Cùng với đó, thành lập và công bố rộng rãi đường dây nóng cũng như phân công cán bộ công chức thường trực hỗ trợ giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế; bố trí cán bộ thường xuyên tiếp nhận và xử lý vướng mắc của người nộp thuế liên quan tới các chính sách thuế mới.

Được biết, hàng tháng, Ban Tuyên giao Thành ủy tổ chức hội nghị định hướng tuyên truyền theo các chuyên đề cho các báo cáo viên toàn Thành phố.

Chính vì vậy, lực lượng báo cáo viên có vai trò rất quan trọng trong việc phối hợp cùng ngành Thuế vào cuộc tuyên truyền sâu rộng chính sách thuế mới tới người nộp thuế và nhân dân trên địa bàn biết thực hiện./.