Ngành Thuế: 6 tháng, thu được gần 18.000 tỷ đồng nợ thuế

PV.

Tổng cục Thuế cho biết, tính đến ngày 30/6/2018, Cục Thuế các tỉnh, thành phố đã đôn đốc, thu hồi được gần 17.944 tỷ đồng tiền nợ thuế, bằng 43,1% nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày tại thời điểm 31/12/2017. Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 12.633 tỷ đồng, bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 5.311 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2018, Cục Thuế các tỉnh, thành phố đã đôn đốc, thu hồi được gần 17.944 tỷ đồng tiền nợ thuế.
Tính đến ngày 30/6/2018, Cục Thuế các tỉnh, thành phố đã đôn đốc, thu hồi được gần 17.944 tỷ đồng tiền nợ thuế.

Theo Tổng cục Thuế, ngoài công tác quản lý thu, công tác thu hồi nợ thuế là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành Thuế. Do đó, ngay từ đầu năm 2018, Tổng cục Thuế đã xây dựng và giao chỉ tiêu thu nợ thuế năm 2018 đến từng đơn vị, từng công chức và lãnh đạo đơn vị.

Tổng cục Thuế cũng chỉ đạo Cục Thuế các tỉnh, thành phố tăng cường áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định, quy trình quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế.

Bên cạnh việc thực hiện quyết liệt các giải pháp quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế theo quy định, để đảm bảo thu đúng, thu đủ, chống thất thu ngân sách nhà nước, Tổng cục Thuế cũng đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra với mục tiêu phấn đấu đạt tối thiểu 18,5% số doanh nghiệp đang hoạt động.

6 tháng đầu năm 2018, cơ quan Thuế các cấp đã thực hiện thanh tra, kiểm tra được 30.189 doanh nghiệp, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 5.764 tỷ đồng, giảm khấu trừ 508 tỷ đồng, giảm lỗ hơn 9.000 tỷ đồng. Số tiền thuế nộp vào ngân sách là hơn 2.600 tỷ đồng.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2018, Tổng cục Thuế cho biết, từ nay đến cuối năm 2018, cơ quan này sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp chống thất thu ngân sách nhà nước, đặc biệt là thực hiện tốt các biện pháp quản lý nợ đã đề ra từ đầu năm, góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước, phấn đấu tổng số tiền thuế nợ thuế tại thời điểm 31/12/2018 không vượt quá 5% so với số thực hiện thu trong năm 2018.

Để đạt được mục tiêu này, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các địa phương chủ động tham mưu với UBND cùng cấp, chỉ đạo các ngành trên cùng địa bàn phối hợp với cơ quan Thuế duy trì các tổ liên ngành thu hồi nợ đọng. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giải thích các quy định pháp luật về nợ thuế cho người nộp thuế để nâng cao tính tuân thủ, khuyến khích tự nguyện, tự giác của người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, qua đó làm giảm nợ cũ và không để nợ mới tăng lên.