Cục Thuế Thái Nguyên: “Điểm sáng” thu ngân sách nhà nước

Văn Trường

(Tài chính) Thời gian qua, Cục thuế Thái Nguyên đã luôn nỗ lực tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh cùng với cộng đồng doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính thuế… Nhờ đó, kết quả thu ngân sách nhà nước của ngành Thuế Thái Nguyên trong 8 tháng đầu năm 2014 ước đạt trên 2.790 tỷ đồng, bằng 79% dự toán Tỉnh giao, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước.

Cán bộ công chức thuế Thái Nguyên tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn và giải đáp các vấn đề có liên quan cho người nộp thuế. Nguồn: baothainguyen.org.vn
Cán bộ công chức thuế Thái Nguyên tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn và giải đáp các vấn đề có liên quan cho người nộp thuế. Nguồn: baothainguyen.org.vn
Nỗ lực hoàn thành vượt mức thu NSNN

Cục trưởng Cục thuế tỉnh Thái Nguyên Phạm Văn Chức cho biết, trong những năm qua, ngành Thuế Thái Nguyên được coi là “điểm sáng” trong hoạt động thu ngân sách nhà nước (NSNN) khi số thu NSNN năm sau luôn cao hơn năm trước.

“Ý thức sâu sắc được nhiệm vụ thu NSNN, nên mỗi cán bộ, công chức ngành Thuế Thái Nguyên đã luôn có ý thức vươn lên, nêu cao tinh thần tự giác và trai đồi kiến thức, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện và tích cực trogn công tác quản lý thuế”, Cục trưởng Phạm Văn Chức, nói.

Minh chứng cho điều này đã được thể hiện sinh động qua số thu NSNN hàng năm của đơn vị: Năm 1997 khi tái lập tỉnh Thái Nguyên và Bắc Cạn số thực hiện thu NSNN ước đạt 154,8 tỷ đồng; đến năm 2008 số thu NSNN ước đạt 1.055,8 tỷ đồng, đạt 147% dự toán Bộ Tài chính giao, hoàn thành mục tiêu thu 1.000 tỷ đồng trước 2 năm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ 17 đã đề ra; Năm 2010, số thu NSNN ước đạt 1.990 tỷ đồng, gấp 29 lần số thu năm 1990, gấp 4 lần số thu năm 2005 và gấp 2 lần mục tiêu thu NSNN do Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra.

Năm 2011 số thu đạt 2.982 tỷ đồng, bằng 158% Bộ Tài chính giao, 137% dự toán Tỉnh giao và tăng 50% so cùng kỳ. Năm 2012, tổng thu NSNN của Cục ước đạt 3.119 tỷ đồng, bằng 116% dự toán Bộ Tài chính giao, 104% dự toán Tỉnh giao và tăng 5% so với cùng kỳ. Năm 2013, tổng thu NSNN ước đạt 3.378,8 tỷ đồng, bằng 115% dự toán Bộ Tài chính giao, 106% dự toán Tỉnh giao và tăng 9% so cùng kỳ.

Qua 8 tháng đầu năm 2014, kết quả thu NSNN của Cục đạt trên 2.709 tỷ đồng, bằng 79% dự toán Tỉnh giao, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước.

Ngành Thuế Thái Nguyên đang tăng cường đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, thắt chặt kỷ cương, kỷ luật, đổi mới phương pháp làm việc, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hướng tới 4 giá trị cốt lõi của toàn Ngành là “Minh bạch - chuyên nghiệp - liêm chính - đổi mới”.

Cục trưởng Cục thuế Thái Nguyên Phạm Văn Chức
Kết quả trên có được là do Cục thuế Thái Nguyên luôn chú trọng đẩy mạnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Theo đó,  Cục đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: Phối hợp với các cơ quan tuyên truyền trên địa bàn đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về những chính sách thuế mới đến người nộp thuế; thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn; trực tiếp giải đáp ý kiến thắc mắc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả…). Qua đó, nâng cao hiểu biết về chính sách pháp luật thuế cho cộng đồng xã hội, tăng cường sự chủ động, tự giác trong việc tự kê khai và tự nộp thuế của người nộp thuế.

Bên cạnh đó, ngành Thuế Thái Nguyên còn tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính thuế và hiện đại hóa nội bộ, coi đây là nhiệm vụ cơ bản của Ngành. Ngoài ra, Cục đã đẩy mạnh triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông để giải quyết tất cả thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân, góp phần thực thi tốt pháp luật thuế; bảo đảm quản lý thuế công bằng, văn minh, hiệu quả theo lộ trình cải cách và hiện đại hóa ngành Thuế giai đoạn 2011-2015, góp phần thu đúng, thu đủ cho NSNN.

Song song với đó, công tác kê khai và kế toán thuế cũng được cơ quan thuế quan tâm, thường xuyên đôn đốc các DN nộp tờ khai, quyết toán thuế các loại theo đúng quy định và tổ chức kiểm tra ngay tại cơ quan thuế để quản lý tốt các sắc thuế cũng như các khoản nợ đọng vào NSNN. Đồng thời, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào kê khai thuế, áp dụng kê khai thuế qua mạng Internet và nộp thuế điện tử, giúp giảm chi phí và thời gian đáng kể cho DN.

Đối với công tác quản lý thu nợ, Cục thuế Thái Nguyên thường xuyên tiến hành rà soát, phân loại tất cả các khoản nợ thuế, phí của từng DN, hộ kinh doanh, trên cơ sở đó đưa ra các biện pháp thu hồi theo quy định… Việc làm này đã giúp giảm số nợ thuế và đảm bảo tỷ lệ nợ thuế trên tổng thu ngân sách luôn thấp hơn 5%.

Đặt niềm tin “về đích sớm”…

Tiếp nối những thành quả đã đạt được trong những năm qua, ngành Thuế Thái Nguyên đã ra sức nỗ lực phấn đấu thi đua để hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu NSNN năm 2014.

Đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm hoàn thành vượt mức thu NSNN trong những tháng cuối năm, Cục trưởng Phạm Văn Chức cho biết, ngành Thuế Thái Nguyên đang tăng cường đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, thắt chặt kỷ cương, kỷ luật, đổi mới phương pháp làm việc, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hướng tới 4 giá trị cốt lõi của toàn Ngành là “Minh bạch - chuyên nghiệp - liêm chính - đổi mới”. Cùng với đó, Cục thuế Thái Nguyên xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Ngành là việc làm thường xuyên và liên tục đối với mỗi cán bộ, đảng viên công chức thuế của Tỉnh.

Đặc biệt, Cục Thuế Tỉnh đã và đang tích cực triển khai, thực hiện tốt Thông tư số 119/TT-BTC của Bộ Tài chính (có hiệu lực từ ngày 1/9/2014) hướng dẫn sửa đổi, bổ sung về nội dung và mẫu biểu của 7 thông tư để cải cách đơn giản các thủ tục hành chính thuế, nhằm giảm thời gian và chi phí cho người nộp thuế, góp phần giúp các DN có thêm điều kiện vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay…

Mới đây, Cục thuế Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị tập huấn Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính về cải cách đơn giản thủ tục hành chính, cho toàn thể công chức, Văn phòng Cục thuế và lãnh đạo các Chi cục thuế, cùng các đội trưởng đội thuế trong toàn Tỉnh. 

Thông qua buổi tập huấn này, để mỗi cán bộ công chức thuế của Tỉnh nghiêm túc thực hiện, đồng thời tuyên truyền, phổ biến đến các DN, người nộp thuế trên địa ban biết việc đơn giản hoá các thủ tục hành chính thuế, của cơ quan Thuế các cấp.

Tin tưởng rằng, với những giải pháp đồng bộ và sự nỗ lực quyết tâm của toàn thể cán bộ công chức thuế, ngành Thuế Thái Nguyên sẽ “về đích sớm”, bằng kết quả số thu NSNN vượt dự toán Bộ Tài chính cũng như Tỉnh giao trong năm 2014.