Cục Thuế Thái Nguyên: Thu ngân sách vượt dự toán

Nhật Nam

(Tài chính) Tính đến hết tháng 11/2014, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên đã thu ngân sách ước đạt 3.626 tỷ đồng, bằng 113% dự toán năm 2014 Bộ Tài chính giao, bằng 105 % dự toán Tỉnh giao, bằng 121% so với cùng kỳ năm trước.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.
Số liệu trên đã được công bố tại Hội nghị triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế, diễn ra ngày 3/12/2014.

Tại hội nghị này, ông Phạm Văn Chức, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên, đã đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tháng 11 và 11 tháng đầu năm của ngành Thuế Thái Nguyên; bàn kế hoạch tháng 12 và triển khai các nhiệm vụ cấp bách triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế (thực hiện từ ngày 01/01/2015).

Cụ thể, về kết quả thu ngân sách, lũy kế 11 tháng đầu năm 2014, ngành Thuế Thái Nguyên đã thu ngân sách ước đạt 3.626 tỷ đồng, bằng 113% dự toán năm 2014 Bộ Tài chính giao, bằng 105% dự toán năm Tỉnh giao, bằng 121% so với cùng kỳ năm  trước; Riêng lũy kế 11 tháng loại trừ thu tiền sử dụng đất được 2.926 tỷ đồng; bằng 105% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 96% dự toán Tỉnh giao năm 2014, bằng 120% so với cùng kỳ năm trước.

Về triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế, Cục trưởng Phạm Văn Chức yêu cầu các Phòng, các Chi cục thuế tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu ngân sách năm 2014. Đồng thời, người đứng đầu ngành Thuế Thái Nguyên đề nghị ngay sau hội nghị này, cần triển khai các nội dung cấp thiết để phục vụ kịp thời việc áp dụng Luật sửa đổi, bổ sung  một số điều tại các Luật về thuế có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015./.