Cục Thuế Thái Nguyên: Tổ chức Hội nghị tập huấn Thông tư 119/2014/TT-BTC

PV.

(Tài chính) Nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế và một số chính sách thuế mới có hiệu lực thi hành từ đầu tháng 9/2014, Cục Thuế TP. Thái Nguyên vừa tổ chức Hội nghị tập huấn Thông tư số 119/2014/TT-BTC.

Phó Cục trưởng Cục thuế Thái Nguyên Nguyễn Văn Hà phổ biến nội dung Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 12/9/2014. Nguồn: thainguyen.gdt.gov.vn.
Phó Cục trưởng Cục thuế Thái Nguyên Nguyễn Văn Hà phổ biến nội dung Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 12/9/2014. Nguồn: thainguyen.gdt.gov.vn.

Theo đó, Cục thuế Tỉnh đã phổ biến những nội dung mới của Thông tư số 119/TT-BTC cho trên 400 doanh nghiệp thuộc diện quản lý thuế của đơn vị trên địa bàn.

Tại Hội nghị, các doanh nghiệp đã được nghe phổ biến những điểm mới tại Thông tư số 119/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính, về thực hiện cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính đã được sửa đổi 7 Thông tư  (Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 về thuế TNCN; Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 về thuế GTGT; Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc; Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 hướng dẫn quy trình tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước;­­ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 13/3/2014 về hoá đơn bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ; Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 về thuế TNDN).  

Cụ thể, Thông tư số 119/2014/TT-BTC đã sửa đổi và bỏ một số chỉ tiêu trên bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ bán ra, mua vào; bỏ quy định phải tổng hợp và khai các hóa đơn GTGT đầu vào không đủ điều kiện được khấu trừ và khai các hoá đơn hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai thuế; Sửa các chỉ tiêu liên quan đến hạch toán thu NSNN trên các giấy nộp tiền vào NSNN của người nộp thuế theo hướng NNT ghi số tiền thuế phải nộp, cơ quan thuế và kho bạc sẽ tự hạch toán mục lục ngân sách; Bỏ yêu cầu DN mới thành lập phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng…

Cũng tại buổi tập huấn này, Cục thuế Thái Nguyên cũng đã tiếp thu và giải đáp kịp thời những vướng mắc của người nộp thuế trong quá trình thực hiện chính sách thuế. Đồng thời, Cục đã hướng dẫn các doanh nghiệp  mở rộng diện kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử.

Theo Cục Thuế Thái Nguyên, thông qua hội nghị này giúp các doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn nắm được những nội dung sửa đổi và thực hiện cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính của cơ quan thuế, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người nộp thuế.