Cục Thuế Tiền Giang: Đẩy mạnh cải cách phục vụ doanh nghiệp

Theo: thoibaotaichinhvietnam.vn

Để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, tạo nguồn thu cho ngân sách, Cục Thuế Tiền Giang xác định công tác cải cách hành chính đóng vai trò quan trọng trong công tác thuế. Do đó, đơn vị luôn rà soát, cắt giảm các thủ tục rườm rà, rút ngắn thời gian trả lời vướng mắc cho người nộp thuế.

Cục Thuế Tiền Giang luôn rà soát, cắt giảm các thủ tục rườm rà, rút ngắn thời gian trả lời vướng mắc cho NNT. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Cục Thuế Tiền Giang luôn rà soát, cắt giảm các thủ tục rườm rà, rút ngắn thời gian trả lời vướng mắc cho NNT. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Vượt 3 tiêu chí về nộp thuế điện tử

Ông Nguyễn Tấn Lộc, Cục trưởng Cục Thuế Tiền Giang cho biết, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thuế luôn được đơn vị triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, quyết liệt và đã đạt được nhiều kết quả khá thiết thực, được người nộp thuế (NNT) ghi nhận và đánh giá cao.

Cụ thể, thời gian qua, Cục Thuế Tiền Giang đã rút ngắn thời gian trả lời vướng mắc bằng văn bản cho NNT từ 10 ngày làm việc theo quy định xuống còn từ 5 đến 7 ngày làm việc. 100% hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng được đơn vị thực hiện bằng phương thức điện tử, đúng thời gian theo quy định, không có trường hợp chậm trễ.

Tỷ lệ doanh nghiệp (DN) nộp thuế điện tử (NTĐT) đạt và vượt cả 3 tiêu chí theo quy định của Tổng cục Thuế. Cụ thể, tỷ lệ DN đăng ký NTĐT đạt 97,42%; tỷ lệ số lượng chứng từ NTĐT đạt 98,39%; tỷ lệ số tiền NTĐT đạt 97,43%. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có 23 DN triển khai thực hiện hóa đơn điện tử, tăng 35,29% so với cùng kỳ năm 2017.

Đạt được kết quả trên, đại diện Cục Thuế Tiền Giang cho rằng, đơn vị đã xây dựng kế hoạch kiểm soát TTHC; xây dựng kế hoạch thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về lĩnh vực thuế; góp ý dự thảo kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho DN trên địa bàn tỉnh; phát động chuyên đề thi đua đẩy mạnh cải cách TTHC năm 2018 đến toàn thể cán bộ, công chức cơ quan thuế...

“Đồng thời, chúng tôi đã chỉ đạo sát sao các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính trong công tác cải cách hành chính như: cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; nâng cao chất lượng,hiện đại hóa công tác quản lý thuế...”, ông Lộc nhấn mạnh.

98,15% người nộp thuế hài lòng

“Với mục tiêu lấy sự hài lòng của DN làm thước đo trong công tác cải cách hành chính, do đó, Cục Thuế Tiền Giang thường xuyên tổ chức các hội nghị đối thoại với NNT. Tại các hội nghị đối thoại, đơn vị đã kịp thời tháo gỡ khó khăn cho NNT trong triển khai thực hiện chính sách pháp luật thuế với ngân sách. Đồng thời, kết hợp lấy phiếu thăm dò mức độ hài lòng của NNT đối với hoạt động, tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ, công chức thuế. Theo đó, Cục Thuế Tiền Giang đã nhận được 98,15% tỷ lệ NNT hài lòng với sự phục vụ của cơ quan thuế, 1,85% tỷ lệ NNT chưa hài lòng và cho rằng một số TTHC thuế còn phức tạp”, Cục trưởng Nguyễn Tấn Lộc cho biết.

 "Nhờ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tính đến nay 100% các văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn và cơ quan thuế được thực hiện dưới dạng điện tử. Trong ứng dụng chữ ký số, đơn vị thực hiện cấp chứng thư số cho 100% các đơn vị trực thuộc đúng theo chức năng, nhiệm vụ chuyên ngành. Tỷ lệ văn bản điện tử của đơn vị phát hành liên thông qua phần mềm quản lý văn bản điều hành được ký bằng chữ ký số đạt 91,2%", ông Nguyễn Tấn Lộc - Cục trưởng Cục Thuế Tiền Giang cho biết.

Song song với việc tổ chức các buổi đối thoại, đơn vị còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế, không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN iSO 9001:2008. Đồng thời, thường xuyên rà soát, cải tiến nhằm đơn giản hóa TTHC nhưng vẫn đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn đề ra và đem lại hiệu quả cao trong công tác quản lý trên từng lĩnh vực.

Chia sẻ về công tác cải cách trong thời gian tới, Cục trưởng Nguyễn Tấn Lộc cho biết, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, hỗ trợ cho NNT về chính sách, pháp luật thuế; tiếp tục tổ chức các hội nghị đối thoại với DN nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của DN; lấy sự hài lòng của người dân, DN và hiệu quả quản lý nhà nước làm thước đo kết quả cải cách TTHC.

Bên cạnh đó, đơn vị sẽ tiếp tục rà soát, niêm yết, công khai TTHC, tiếp nhận và trả kết quả theo đúng tinh thần Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; tiếp tục nâng cấp cổng thông tin điện tử của cục thuế theo lộ trình Tổng cục Thuế đề ra, nhằm đảm bảo tốt việc tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh khiếu nại của người dân, DN trên cổng thông tin điện tử theo quy định. Đẩy mạnh triển khai dịch vụ về kê khai, NTĐT; hoàn thuế điện tử; hóa đơn điện tử; nộp thuế đối với đất đai, hộ cá nhân NTĐT theo đúng lộ trình và sự chỉ đạo của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế.