Tiếp tục cải cách, kiểm tra, giám sát để phục vụ doanh nghiệp ngày càng tốt hơn

PV.

Trong các nỗ lực cải cách chung của cả hệ thống chính trị, các cải cách liên quan đến thuế và hải quan luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng doanh nghiệp (DN) nhằm hướng tới tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động của DN và phù hợp với các yêu cầu của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Toàn ngành Tài chính sẽ tiếp tục tập trung cải thiện thể chế; Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính. Nguồn: internet
Toàn ngành Tài chính sẽ tiếp tục tập trung cải thiện thể chế; Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính. Nguồn: internet

Thuế và hải quan là hai lĩnh vực trọng yếu của đất nước, đồng thời gắn bó chặt chẽ với hoạt động của cộng đồng DN. Do vậy, trong nhiều năm qua, Bộ Tài chính đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức các hội nghị đối thoại với doanh nghiệp nhằm giới thiệu các chính sách và thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thuế, hải quan, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động của DN cũng như tăng cường quan hệ hợp tác giữa DN với các cơ quan thuế, hải quan.

Tại Hội nghị đối thoại về chính sách và thủ tục hành chính thuế, hải quan năm 2017 vừa được Bộ Tài chính phối hợp cùng VCCI tổ chức sáng 21/11, bà Vũ Thị Mai - Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, thời gian qua Bộ Tài chính đã thực hiện nhiều giải pháp tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hỗ trợ phát triển DN theo các nghị quyết của Chính phủ.

Theo đó, Bộ Tài chính là một trong những bộ luôn đi đầu trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan theo tinh thần của Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ phát triển DN và Nghị quyết số 19/NQ-CP những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020. Những nỗ lực cải cách nêu trên đã được cộng đồng DN đánh giá cao, thể hiện rõ nhất qua việc chỉ số nộp thuế năm thứ 4 liên tiếp được đánh giá là một trong những chỉ số có tác động tích cực nhất với môi trường kinh doanh chung ở Việt Nam, tăng 81 bậc và đứng thứ 86/190 theo Báo cáo môi trường kinh doanh năm 2018 do Ngân hàng Thế giới vừa công bố…

Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho biết, trong thời gian tới, nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển DN, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của DN, bên cạnh các giải pháp về cơ cấu lại ngân sách nhà nước bảo đảm an toàn bền vững nền tài chính quốc gia, củng cố ổn định kinh tế vĩ mô, huy động và sử dụng các nguồn lực tài chính hiệu quả, công bằng, thực hiện đạt các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp hỗ trợ, tạo thuận lợi cho DN.

Theo đó, toàn ngành Tài chính sẽ tiếp tục tập trung cải thiện thể chế; Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính, trọng tâm là lĩnh vực thuế, hải quan, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển DN, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của DN. Trước mắt phấn đấu đạt mục tiêu môi trưởng kinh doanh bằng mức trung bình ASEAN-4; Rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa xuất khẩu còn 70 giờ, hàng hóa nhập khẩu còn 90 giờ; Triển khai hóa đơn điện tử, hoàn thuế điện tử đạt tối thiểu 70% về số thủ tục và 70% về số hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng điện tử giải quyết trong quý IV/2017.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để những cải cách thủ tục hành chính đi vào thực tế, tạo thuận lợi cho DN, người nộp thuế. Tiếp tục tăng cường đối thoại với DN; Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ và tư vấn pháp luật về thuế, để nâng cao nhận thức và tính tuân thủ pháp luật về thuế trong cộng đồng. "Bộ Tài chính sẽ chỉ đạo các đơn vị có liên quan trả lời công khai trên trang web của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan. Những vướng mắc phát sinh ngoài các nội dung đã được gửi tại hội nghị sẽ được trả lời bằng văn bản. Bộ Tài chính cam kết sẽ tiếp tục cải cách mạnh mẽ hơn nữa; Tiếp tục kiểm tra, giám sát để phục vụ cộng đồng DN ngày một tốt hơn", Thứ trưởng Vũ Thị Mai khẳng định.

Cùng  với các giải pháp của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ và các Bộ, Ban, Ngành Trung ương, địa hương; Bộ Tài chính mong muốn DN Việt Nam chủ động tận dụng hơn nữa các cơ hội để đổi mới, nâng cao sức cạnh tranh và phát triển, đồng thời tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về thuế, hải quan, đóng góp vào mục tiêu chung về phát triển kinh tế của đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu, rộng và đầy thách thức như hiện nay.