Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa nghiệp vụ, hỗ trợ tối đa cho người nộp thuế

Nguyễn Lộc

(Tài chính) Vừa qua, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng, theo đó có 124 tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế năm 2011 và 2012 được tuyên dương.

Người dân được hướng dẫn làm thủ tục kê khai thuế tại Bộ phận "một cửa" của Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Nguồn: Internet
Người dân được hướng dẫn làm thủ tục kê khai thuế tại Bộ phận "một cửa" của Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Nguồn: Internet

Năm 2011 và 2012, mặc dù có những khó khăn chung của nền kinh tế tác động không nhỏ đến doanh thu của các doanh nghiệp, đã đặt ra những thách thức lớn cho công tác điều hành thu ngân sách nhà nước (NSNN).

Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ có hiệu qủa của các Sở, ngành liên quan, các cấp Ủy, chính quyền địa phương, sự đóng góp tích cực của cộng đồng các doanh nghiệp và người nộp thuế cùng với việc tập trung nỗ lực đẩy mạnh công tác thu NSNN của ngành Thuế đã giúp Cục Thuế tỉnh hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách.

Cụ thể: Năm 2011, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 93.519 tỷ đồng, bằng 129% dự toán pháp lệnh, trong đó, thu từ dầu thô 71.167 tỷ đồng, thu nội địa 22.351 tỷ đồng. Năm 2012, tổng thu ngân sách 108.815,6 tỷ đồng, đạt 133,6% dự toán pháp lệnh, trong đó, thu từ dầu thô 81.175,7 tỷ đồng, thu nội địa 27.639,9 tỷ đồng.

Từ những con số trên cho thấy kết quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách của tỉnh qua các năm liên tục tăng, bên cạnh đó là sự ổn định và phát triển bền vững của nền kinh tế - xã hội. Đây là cơ sở để Nhà nước đầu tư vào các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, cũng như thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với tỉnh.

Năm 2013, là năm mà diễn biến của nền kinh tế còn nhiều khó khăn, các doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ đang còn gặp nhiều khó khăn, khối lượng hàng tồn kho lớn, việc thực hiện Nghị quyết 02 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu khiến số thu của ngành Thuế giảm, chính sách thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng thay đổi từ ngày 1/7/2013 cũng sẽ ảnh hưởng đến nguồn thu.

Nắm bắt được tình hình đó, ngay từ đầu năm 2013, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng, địa phương rà soát lại các nguồn thu để chống thất thu và khai thác nguồn thu mới để bù đắp số thu giảm, nhằm hoàn thành kế hoạch được giao.

Bên cạnh đó, Cục Thuế đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa nghiệp vụ và chú trọng công tác tuyên truyền, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế, thanh kiểm tra chống tình trạng chuyển giá tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Trong năm nay, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được giao chỉ tiêu thu hơn 99.500 tỉ đồng tiền thuế, ngoài ra, Cục Thuế còn đề ra mục tiêu phấn đấu đảm bảo tối thiểu 96% người nộp thuế thực hiện kê khai và nộp tờ khai đúng quy định, 100% hồ sơ thuế trả kết quả đúng hạn, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện kê khai thuế qua mạng đạt chỉ tiêu 100%.

Hy vọng rằng trên tinh thần quyết tâm vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cùng những chính sách thuế đúng đắn sẽ góp phần đưa ngành thuế của tỉnh hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội của địa phương trong đó có dự toán thu NSNN năm 2013 với kết quả cao nhất./.