Cục Thuế tỉnh Bình Định miễn, giảm và gia hạn tiền nộp thuế hơn 400 tỷ đồng

PV. (t/h)

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Bình Định, 5 tháng đầu năm 2023, toàn ngành Thuế tỉnh đã miễn, giảm và gia hạn tiền nộp thuế, tiền thuê đất cho người nộp thuế 401,4 tỷ đồng.

Cục Thuế tỉnh Bình Định thực hiện miễn, giảm và gia hạn tiền nộp thuế hơn 400 tỷ đồng. Ảnh: TTHT
Cục Thuế tỉnh Bình Định thực hiện miễn, giảm và gia hạn tiền nộp thuế hơn 400 tỷ đồng. Ảnh: TTHT

Theo Cục Thuế Bình Định, qua kết quả quản lý, đôn đốc thu hồi nợ thuế 5 tháng đầu năm cho thấy, tại nhiều địa bàn nợ thuế có diễn biến phức tạp, đặc biệt là nợ đối với các khoản liên quan đến đất đai, công tác đôn đốc thu hồi nợ thuế còn chậm, hiệu quả chưa cao.

Một phần do hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản giảm sút khiến lũy kế 4 tháng đầu năm 2023 chỉ có 61 đơn vị nộp ngân sách nhà nước với số tiền 29,9 tỷ đồng, giảm 60,3% so với cùng kỳ năm 2022 với số tuyệt đối giảm là 45,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, thời gian qua, Cục Thuế Bình Định cũng thực hiện chính sách giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng, dầu theo Nghị quyết số 30/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, với số tiền 194,3 tỷ đồng; giảm 30% tiền thuê đất thuê mặt nước năm 2022 theo Nghị quyết số 07/2023 và Quyết định số 01/2023 của Chính phủ với số tiền 61,2 tỷ đồng; gia hạn tiền thuế phải nộp và tiền thuê đất cho người nộp thuế theo Nghị định số 12/2023 của Chính phủ với số tiền 145,9 tỷ đồng.  

Về thực hiện lập hồ sơ xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo Nghị quyết số 94, tính đến 30/4/2023, toàn ngành Thuế tỉnh Bình Định đã tham mưu các cấp có thẩm quyền ban hành quyết định xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo Nghị quyết số 94 đối với 2.630/3.721 người nộp thuế đủ điều kiện với tổng số tiền 111 tỷ đồng.

Thời gian qua, Cục Thuế tỉnh Bình Định đã triển khai nhiều giải pháp quản lý nợ thuế, như: Xây dựng kế hoạch đôn đốc, xử lý nợ hiệu quả; đảm bảo thu hồi tối đa các khoản nợ có khả năng thu, đặc biệt là các khoản nợ gia hạn, còn phải nộp sau quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tiếp tục xử lý dứt điểm các khoản nợ đủ điều kiện khoanh nợ, xóa nợ theo quy định của pháp luật.

Năm 2023, tỉnh Bình Định đặt mục tiêu thu ngân sách 13.650 tỷ đồng, trong đó thu nội địa khoảng 12.558,5 tỷ đồng.