Cục Thuế tỉnh Sơn La quán triệt, học tập Nghị quyết TW 6 khoá XI và triển khai Chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thu Mây

(Tài chính) Ngày 3/5/2013, Cục Thuế tỉnh Sơn La đã tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết TW 6 khoá XI và học tập chuyên đề “Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh” cho toàn thể cán bộ, công chức văn phòng Cục Thuế.

Đồng chí Vũ Đức Tiêm, Phó bí thư đảng uỷ, Phó cục trưởng Cục Thuế quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị TW6 khoá XI. Ảnh: Thu Mây
Đồng chí Vũ Đức Tiêm, Phó bí thư đảng uỷ, Phó cục trưởng Cục Thuế quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị TW6 khoá XI. Ảnh: Thu Mây

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Tiêm, Phó Bí thư đảng uỷ, Phó Cục trưởng cục Thuế đã quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết như: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2012; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013; tiếp tục sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Đổi mới chính sách pháp luật về đất đai; Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; Định hướng phát triển về khoa học và công nghệ của đất nước đến năm 2020; Những nội dung liên quan đến góp ý dự thảo sửa đổi hiến pháp; Một số vấn đề về thời sự liên quan đến an ninh trật tự của đất nước và trên thế giới.

Cũng tại hội nghị này, toàn thể cán bộ công chức và Đảng viên cũng đã được quán triệt, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh” như: Phong cách quần chúng; phong cách dân chủ; Phong cách nêu gương; Phong cách tư duy; Phong cách diễn đạt; Phong cách làm việc; Phong cách ứng xử, Phong cách sinh hoạt. Đồng thời chỉ ra sự cần thiết phải rèn luyện theo phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay. Nội dung và giải pháp rèn luyện của cán bộ đảng viên theo phong cách Hồ Chí Minh; Những việc làm cụ thể như đăng ký những việc làm theo phong cách Hồ chí Minh…

Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, thông qua học tập, đã giúp cho toàn thể cán bộ, đảng viên của Cục Thuế Sơn La hiểu rõ, nắm vững tầm quan trọng và những nội dung cơ bản của Nghị quyết. Qua đó, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động; Thấm thuần hơn nữa về đạo đức, tác phong của Bác, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.