Cục Thuế TP. Hà Nội công khai danh tính 593 đơn vị "chây ỳ" nợ thuế

Việt Dũng

Trong kỳ đăng công khai tháng 6/2022, Cục Thuế TP. Hà Nội đã công khai danh sách lần đầu nợ thuế 593 đơn vị với tổng số nợ trên 138 tỷ đồng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cụ thể, theo danh sách công khai nợ thuế đến thời điểm 30/4/2022,của Cục Thuế TP. Hà Nội cho thấy, có 522 tổ chức, cá nhân nợ thuế, phí công khai lần đầu, với số tiền 115,621 tỷ đồng; 7 tổ chức, cá nhân nợ nghĩa vụ liên quan đến đất công khai lần đầu với số tiền 19,645 tỷ đồng; 64 người nộp thuế nợ khó thu công khai lần đầu với số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Ngoài ra, Cục Thuế TP. Hà Nội cũng công bố 68 tổ chức, cá nhân đã nộp 8,388 tỷ đồng nợ thuế vào ngân sách nhà nước, sau khi công khai danh sách nợ trong năm 2021.

Trong năm 2022, Cục Thuế TP. Hà Nội xác định công tác quản lý thuế tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ, hỗ trợ tốt cho doanh nghiệp, người nộp thuế nhưng cũng đảm bảo sự công bằng trong việc thụ hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định.

Thời gian tới, Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ tiếp tục quản lý, đôn đốc thu hồi nợ đọng; đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với các doanh nghiệp, các chủ đầu tư có nguồn tiền nhưng "chây ỳ", không hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.