Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn

Việt Dũng

Ngày 10/12/2021, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã có Thông báo số 16172/TB-CTTPHCM gửi doanh nghiệp, người nộp thuế hướng dẫn một số nội dung về việc chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn Thành phố bắt đầu từ ngày 21/11/2021.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, việc chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn Thành phố  được thực hiện quy định tại Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019; Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính; đồng thời căn cứ Quyết định số 1832/QĐ-BTC ngày 20/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại TP. Hồ Chí Minh.

Qua thời gian thực hiện cho thấy, việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế tạo nhiều thuận lợi cho người nộp thuế hơn so với sử dụng hóa đơn điện tử không mã. Trong đó, hóa đơn xuất trên hệ thống được gửi đến cơ quan thuế cấp mã và lưu trữ hóa đơn tại Cơ quan thuế, đảm bảo hàng hóa đi trên đường khi có cơ quan chức năng kiểm tra sẽ dễ dàng tra cứu từ hệ thống của Cơ quan thuế. Đồng thời, hạn chế bị xử phạt hành vi vi phạm quy định về chuyển dữ liệu hóa đơn theo Điều 30 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ (chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế quá hạn...).

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đề nghị doanh nghiệp, người nộp thuế sau khi nhận được Thông báo này, cần liên hệ với các đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử đã được Tổng cục Thuế phê duyệt để được hướng dẫn đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo Mẫu 01/ĐKTĐ-hóa đơn điện tử ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Danh sách đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử đã được đăng tải trên website: https://www.hcmtax.gov.vn.

Thời gian đăng ký từ ngày 1/12/2021 đến ngày 31/12/2021. Ngay sau khi doanh nghiệp gửi tờ khai đăng ký, cơ quan thuế sẽ có phản hồi về việc tiếp nhận hoặc không tiếp nhận; đồng thời, trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận tờ khai đăng ký, cơ quan thuế sẽ phản hồi về việc chấp nhận hay không chấp nhận.

Đối với hóa đơn theo quy định trước đây còn tồn, kể từ thời điểm cơ quan thuế chấp nhận tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế được sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC và phải ngừng sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế, hóa đơn đã thông báo phát hành theo các quy định trước đây.

Hóa đơn trên sẽ thực hiện tiêu hủy theo quy định. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế gửi Thông báo kết quả hủy hóa đơn theo Mẫu TB03/AC và báo cáo quyết toán tình hình sử dụng hóa đơn Mẫu BC26/AC đến cơ quan thuế theo hình thức điện tử. Trình tự, thủ tục tiêu hủy thực hiện theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cũng lưu ý, ngoài các nội dung được nêu tại Thông báo này, việc chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC .

Trong quá trình triển khai, sử dụng hóa đơn điện tử nếu có phát sinh vướng mắc vui lòng liên hệ để được giải đáp cụ thể: Trung tâm Điều hành triển khai hóa đơn điện tử Tổng cục Thuế: Số điện thoại: (024) 33 599 333, địa chỉ email: duongdaynonghddt@gdt.gov.vn, Trung tâm Điều hành triển khai hóa đơn điện tử TP. Hồ Chí Minh: (028) 3770 22 88, bấm số 8, địa chỉ thư điện tử: tt_hddt.hcm@gdt.gov.vn.  

Đăng ký và truy cập kênh facebook, youtube và website của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh để theo dõi các bài viết, video hướng dẫn về hóa đơn điện tử (đường dẫn FB: http://www.facebook.com/groups/hotrohoadondientu).