Cục Thuế Trà Vinh: Đẩy mạnh các biện pháp thu ngân sách

Hải An

(Tài chính) Năm 2013, dự toán thu ngân sách nhà nước mà Tổng cục Thuế giao cho Cục Thuế tỉnh Trà Vinh là 1.057 tỷ đồng, tăng 20% so với thực hiện năm 2012. Đến hết 9 tháng đầu năm 2013, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 672.529 triệu đồng, đạt 63,63% dự toán pháp lệnh, tăng 27,34% so với cùng kỳ.

Các DN được nhận bằng khen của Bộ Tài chính do hoàn thành tốt công tác nộp thuế năm 2012 tại tỉnh Trà Vinh. Nguồn: banthiduakhenthuongtw.gov.vn
Các DN được nhận bằng khen của Bộ Tài chính do hoàn thành tốt công tác nộp thuế năm 2012 tại tỉnh Trà Vinh. Nguồn: banthiduakhenthuongtw.gov.vn

Con số trên cho thấy việc chỉ đạo thu ngân sách cần được đặc biệt quan tâm.

Thành lập ban chỉ đạo các cấp

Ban chỉ đạo đôn đốc thu, chống thất thu ngân sách nhà nước (NSNN) cấp tỉnh do Ông Đồng Văn Lâm - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh làm Trưởng ban, được thành lập theo Quyết định số 1659/QĐ-UBND ngày 06/9/2013 của UBND tỉnh. Đến nay, tại Trà Vinh, đã có 8/8 huyện, thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo thu NSNN.

Ban chỉ đạo thu NSNN cho biết, từng thành viên của Ban căn cứ nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, thường xuyên theo dõi sát diễn biến tình hình, phân tích cụ thể những nguyên nhân tác động làm tăng, giảm nguồn thu theo từng địa bàn, từng lĩnh vực thu, từ đó có báo cáo kịp thời kết quả thu và dự báo thu hàng tháng, hàng quý sát đúng với thực tế phát sinh; Xác định cụ thể các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo thực hiện, từ đó nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan để đôn đốc các khoản thu liên quan đến đất đai; Tập trung cho công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại DN, thực hiện quyết liệt công tác thu NSNN, có giải pháp kiểm tra hóa đơn nộp thuế, kê khai của các DN để chống thất thu thuế và xử lý nghiêm các trường hợp trốn thuế, gian lận trong kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng để đảm bảo hoàn thành kế hoạch thu ngân sách 2013

Các biện pháp cụ thể

Trên thực tế, trước đó, khi chưa có ban chỉ đạo đôn đốc thu, chống thất thu NSNN các cấp, công tác đôn đốc thu, chống thất thu cũng đã được triển khai rất quyết liệt với các giải pháp về vốn, thị trường tiêu thụ hàng hóa, kịp thời hỗ trợ DN vượt qua khó khăn, tiếp tục ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh; theo dõi diễn biến tình hình thu, nắm chắc các nguồn thu, phân tích, đánh giá, dự báo các nguồn thu; thực hiện các giải pháp quản lý nguồn thu một cách hiệu quả...

Qua triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp, tổng thu NSNN tháng 8/2013 là 94.431 triệu đồng, tăng 30% so với số thu tháng 7/2013; thu NSNN tháng 9/2013 là 96.575 triệu đồng, tăng 2,36% so với số thu tháng 8/2013; lũy kế đến hết tháng 9/2013, tổng thu NSNN là 672.529 triệu đồng, đạt 63,63% dự toán pháp lệnh, trong đó đã đôn đốc thu nộp số thuế nợ đến ngày 31/7/2013 chuyển sang được 19.166 triệu đồng (đạt 39% trên số nợ thuế có khả năng thu).

Tổng thu NSNN 9 tháng nếu loại trừ tiền sử dụng đất, được 644,705 triệu đồng, đạt 70,08% dự toán pháp lệnh, tăng 36,65% so với cùng kỳ. Dù tiến độ này đang thấp hơn so với kế hoạch thực hiện dự toán đã đề ra, song nếu xét trong bối cảnh tình hình sản xuất kinh doanh của các DN, hộ kinh doanh trên địa bàn đang gặp khó khăn kép do điều kiện kinh tế khó khăn và thiên tai dịch bệnh xảy ra trên diện rộng, cộng thêm việc ưu tiên thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu... thì kết quả này là nỗ lực thực sự của ngành Thuế tỉnh Trà Vinh.

Trên cơ sở đạt được của 9 tháng đầu năm 2013, nhiệm vụ thu NSNN quý IV/2013 còn lại là 384.471 triệu đồng. Để hoàn thành 100% chỉ tiêu pháp lệnh mà Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế giao, Ban lãnh đạo Cục Thuế phấn đấu tập trung đôn đốc thu nộp ngân sách ngay trong tháng 10/2013.

Cụ thể, giao chỉ tiêu thu nợ đến từng tổ công tác, phấn đấu giảm số nợ thuế tháng 10/2013 giảm 20% so với số nợ thuế tháng 9/2013, để đảm bảo đến 31/12/2013 tổng số nợ thuế chiếm 5% trên tổng thu ngân sách, trong đó phải phấn đấu thu trên 40% nợ có khả năng thu tháng 9/2013 chuyển sang và 80% trở lên đối với thuế phát sinh; đôn đốc người nộp thuế nộp đúng, đủ, kịp thời vào NSNN; đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng…