Cục trưởng Cục Hải quan có quyền xử phạt 50 triệu đồng với hành vi vi phạm về khoa học công nghệ


Nghị định số 51/2019/NĐ-CP ngày 13/6/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ đã quy định cụ thể về thẩm quyền xử phạt của Hải quan trong lĩnh vực này.

Cục trưởng Cục Hải quan có quyền xử phạt 50 triệu đồng với hành vi vi phạm về khoa học công nghệ. Nguồn: internet
Cục trưởng Cục Hải quan có quyền xử phạt 50 triệu đồng với hành vi vi phạm về khoa học công nghệ. Nguồn: internet

Nghị định số 51/2019/NĐ-CP nêu rõ, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có quyền: Phạt cảnh cáo;  Phạt tiền đến 50.000.000 đồng; Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong hoạt động khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ.

Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có quyền: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 50.000,000 đồng; Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị đến 50.000.000 đồng; Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Chi cục trưởng Chi cục Hải quan, Chi cục trưởng Chi cục kiểm tra sau thông quan, Đội trưởng Đội kiểm soát thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu, Đội trưởng Đội thủ tục Hải quan, Hải đội trưởng Hải đội kiểm soát trên biển và Đội trưởng Đội kiểm soát bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thuộc Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan có quyền: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 25.000.000 đồng; Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị đến 25.000.000 đồng; Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan, Đội trưởng thuộc Chi cục kiểm tra sau thông quan có quyền: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 5.000.000 đồng. Công chức Hải quan đang thi hành công vụ có quyền: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 500,000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ.

Nghị định số 51/2019/NĐ-CP cũng quy định cụ thể các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ thuộc thẩm quyền xử phạt của Hải quan, cụ thể:

Đối với vi phạm trong đăng ký chuyển giao công nghệ: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam nhưng không có Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ; Chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài nhưng không có Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ; Chuyển giao công nghệ trong nước có sử dụng vốn nhà nước hoặc ngân sách nhà nước nhưng không có Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ, trừ trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Đối với vi phạm trong chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao, công nghệ thuộc Danh mục công nghệ cấm chuyển giao: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao nhưng không có Giấy phép chuyển giao công nghệ. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài vào Việt Nam thuộc Danh mục công nghệ cấm chuyển giao.