Cuối năm nhiều doanh nghiệp thay sếp

Theo TTVN

Chỉ tính riêng ngày 10/12/2012, trên HoSE và HNX có đến 10 doanh nghiệp thông báo thay đổi nhân sự cấp cao. Con số này chỉ là số ít so với hàng loạt thông tin thay đổi nhân sự những ngày cuối năm 2012.

Rời ''ghế'' có nhiều lý do khác nhau. Ở một số doanh nghiệp thì việc thay đổi sở hữu cổ phần dẫn đến việc đổi ghế, có doanh nghiệp tái cơ cấu cho phù hợp và cũng nhiều trường hợp lãnh đạo muốn ra đi vì nguyện vọng cá nhân. Nhưng, một sự thật là hầu hết sự đổi tướng diễn ra ở các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm không mấy thành công.

Phải nhấn mạnh thêm rằng, bây giờ là thời điểm cuối năm-thời điểm hầu hết các doanh nghiệp đánh giá nhân sự. ĐHCĐ năm sau sẽ được tổ chức trong mấy tháng tới. Việc từ nhiệm, miễn nhiệm thời điểm này khá bất ngờ cho cổ đông.

Ra đi và để lại chỗ trống

Có lẽ đáng sợ nhất đối với cổ đông là khi doanh nghiệp có lãnh đạo cấp cao từ nhiệm trong khi phương án thay thế chưa được công bố hoặc chưa được ĐHCĐ thông qua theo luật định.

SFC công bố thôngtin bà Lê Thị Thu Vân là Thành viên BKS từ nhiệm từ 7/12/2012. Trước bà Vân ít hôm, SFC cũng "chia tay" Phó TGĐ kiêm thành viên HĐQT Nguyễn Thanh Chánh vì ông Chánh có đơn xin từ chức. Việc từ nhiệm này khiến SFC khiếm khuyết một vị trí thành viên BKS và 1 thành viên HĐQT và phải chờ đến tháng 4 năm 2013 mới bầu bổ sung tại ĐHCĐ.
Tại doanh nghiệp lớn như PPC, Ông Nguyễn Khắc Sơn bất ngờ rời ghế Tổng Giám đốc và thành viên HĐQT của công ty kể từ ngày 8/12/2012. Việc điều hành công ty được giao cho ông Phạm Kim Lâm, chủ tịch HĐQT phụ trách đến hết 13/12/2012 trong thời gian chờ xin ý kiến cổ đông. Nội tình việc rời ghế không được công ty công bố chi tiết, tuy nhiên, với vị trí Tổng giám đốc và kiêm nhiệm, vai trò của ông Sơn với PPC hẳn nhiên không nhỏ.

Tại STT, chức vụ Trưởng ban kiểm soát của ông Dương Hồng Minh bị miễn nhiệm. Ông Nguyễn Minh Nhựt là Thành viên BKS sẽ đảm nhiệm chức vụ Trưởng BKS. Như vậy, việc ông Minh rời ghế ban KS đã khiến BKS của STT ‘hụt’ một thành viên so với trước đó và chưa có người thay thế.

Đổi chủ, đổi lãnh đạo

Tại AGD, công ty bãi nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Lê Quang Tuấn và ông Đỗ Thiếu Quân theo đơn từ nhiệm kể từ ngày 5/12/2012. Đồng thời, công ty bổ sung 2 thành viên là ông David Martin Ireland (Quốc tịch Mỹ) và ông Hoàng Long.

Dù không nói ra nhưng có lẽ ai cũng nghĩ việc từ nhiệm, bổ nhiệm của AGD liên quan mật thiết đến tổ chức ngoại vừa đầu tư trên dưới 550 tỷ đồng vào doanh nghiệp này. Nhu cầu nắm quyền điều hành là điều tất yếu và chuyện bổ nhiệm vào thời gian kết thúc năm tài chính và chuẩn bị niên độ mới trở nên dễ hiểu.

Áp lực lớn, số doanh nghiệp đổi lãnh đạo để tái cơ cấu nhiều

Kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp vừa công bố thay đổi lãnh đạo cấp cao không khả quan. Bảng thống kê sơ bộ KQKD 9 tháng đầu năm 2012 so với kế hoạch kinh doanh cả năm được ĐHCĐ thường niên giao phó có thể thấy đa phần các doanh nghiệp không đạt được chỉ tiêu (ngoại trừ BTP đã vượt).

Thống kê tình hình thay đổi nhân sự cấp cao những ngày gần đây của các doanh nghiệp niêm yết cho thấy đa phần sự thay đổi tập trung vào kế toán trưởng.

Việc thay đổi kế toán trưởng diễn ra ở rất nhiều doanh nghiệp như VRC, CLG, XMC, BTP, MDG, NKG, KAC, SBS. Không rõ các vấn đề nội bộ, LHG công bố miễn nhiệm kế toán trưởng và chức vụ quyền giám đốc tài chính của ông Nguyễn Thanh Sơn với yêu cầu ông Sơn giải trình các việc liên quan đến công tác tài chính còn tồn đọng, chưa xử lý trong thời gian đương nhiệm.
Việc thay đổi nhân sự cấp cao diễn ra ở rất nhiều doanh nghiệp từ lớn đến nhỏ. 2 doanh nghiệp liến quan đến ông Đặng Thành Tâm đều công bố thay đổi Tổng giám đốc. Ông Đặng Thành Tâm-Chủ tịch HĐQT thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và bà Nguyễn Thị Thu Hương được bổ nhiệm tại KBC.

Tại SGT, ông Nguyễn Đồng được thôi giữ chức Tổng giám đốc để nhận nhiệm vụ khác của HĐQT. Bà Nguyễn Cẩm Phương được bổ nhiệm từ ngày 4/12/2012.

Tại các doanh nghiệp nhỏ khác như SD8, TLT, PHS cũng đều có sự biến động lớn về nhân sự cấp cao. Như PHS, vị trí quyền Tổng giám đốc liên tục được trao tay. Thời điểm cuối năm khi nhiều vấn đề của doanh nghiệp cần được giải quyết thì công ty vẫn không có Tổng giám đốc mà chỉ có quyền Tổng giám đốc vừa được bổ nhiệm với thời hạn…6 tháng.

Trên đây chỉ là một trong số rất nhiều thông tin thay đổi nhân sự chủ chốt những tháng cuối năm. Thay đổi nhân sự tất nhiên đi kèm với một định hướng mới của doanh nghiệp. Tuy nhiên, thời điểm cuối năm là thời điểm khá nhạy cảm bởi lẽ chỉ còn ít tháng nữa là mùa ĐHCĐ năm sau đã diễn ra. Việc thay đổi nhân sự, nếu là cần thiết, với mỗi doanh nghiệp thì có lẽ việc nêu rõ lý do cũng là điều cổ đông mong muốn.