Đã có hơn 2,59 triệu hồ sơ được xử lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia


Theo Tổng cục Hải quan, tính đến ngày 15/04/2019, đã có trên 2,59 triệu bộ hồ sơ hành chính được xử lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Đã có trên 2,59 triệu bộ hồ sơ hành chính được xử lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia. Nguồn: internet
Đã có trên 2,59 triệu bộ hồ sơ hành chính được xử lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia. Nguồn: internet

Theo Tổng cục Hải quan, tính đến ngày 15/04/2019, đã có 13 bộ, ngành tham gia kết nối Cơ chế một cửa quốc gia; 173 thủ tục hành chính được đưa lên Cơ chế một cửa quốc gia với tổng số hồ sơ hành chính đã được xử lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia là hơn 2,59 triệu bộ hồ sơ và trên 28,8 nghìn doanh nghiệp tham gia.

Với vai trò là cơ quan thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899), Tổng cục Hải quan đã tham mưu Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành chuẩn bị triển khai mới 61 thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia trong năm 2019 theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Phiên họp thứ tư của Ủy ban 1899.

Được biết, hiện nay, Tổng cục Hải quan đang chuẩn bị kế hoạch xây dựng Nghị định của Chính phủ về việc kết nối và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan chính phủ với các bên liên quan thông qua Cơ chế một cửa quốc gia để phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa. Đồng thời, phối hợp với Bộ Công An tập trung triển khai Cơ chế một cửa đường hàng không.