Kết nối thêm 5 thủ tục vào Cơ chế một cửa quốc gia

Theo Thanh Thúy/thuongtruong.vn

Ngày 24/12, Bộ Công Thương chính thức kết nối thêm 5 thủ tục hành chính vào Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), hoàn thành đúng mục tiêu trong Kế hoạch hành động thúc đẩy NSW, ASW, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020 (ban hành theo Quyết định 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ).

Kết nối thêm 5 thủ tục vào Cơ chế một cửa quốc gia
Kết nối thêm 5 thủ tục vào Cơ chế một cửa quốc gia

5 thủ tục mới kết nối gồm: Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu tiền chất thuốc nổ; thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu (xuất khẩu) tiền chất công nghiệp; thủ tục nhập khẩu thuốc lá nhằm mục đích phi thương mại; thủ tục đề nghị chấp thuận tham gia thí điểm tự chứng nhận xuất xứ trong ASEAN; thủ tục thông báo chỉ tiêu nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá.

Trước đó, 6 thủ tục đã được kết nối gồm: Cấp phép nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ozone; cấp giấy phép nhập khẩu tự động mô tô phân khối lớn; thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ C/O mẫu D; cấp giấy chứng nhận quy trình Kimberley đối với kim cương thô; cấp giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu vật liệu nổ công nghiệp; cấp giấy xác nhận khai báo hóa chất.

Như vậy, cho đến nay, Bộ Công Thương đã có 11 thủ tục hành chính được kết nối vào Cơ chế một cửa quốc gia (NSW). Các thủ tục tham gia NSW sẽ được cập nhật trên hệ thống thông quan điện tử tập trung và không yêu cầu doanh nghiệp cung cấp bản giấy với các chứng từ khi làm thủ tục hải quan.

Theo Bộ Công Thương, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (Nghị định số 61); Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 – 2020 (Quyết định 1254), thời gian qua, Bộ Công Thương đã chủ động đưa ra nhiều giải pháp triển khai.

Thống kê, trong 11 tháng năm 2018, Bộ Công Thương xử lý 43.905 hồ sơ điện tử trên Cổng thông tin một cửa quốc gia. Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đẩy mạnh cung cấp các DVCTT mức độ cao cho người dân, tổ chức; tăng cường kết nối trên NSW và ASW. Tính đến đầu tháng 12/2018, đã có 135 thủ tục của 11 bộ, ngành được kết nối NSW; hơn 1,66 triệu bộ hồ sơ của hơn 25.300 doanh nghiệp được xử lý trên NSW.