Gần 1,9 triệu bộ hồ sơ được xử lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia


Với nỗ lực trong cải cách, hiện đại hóa, ngành Hải quan được đánh giá là cơ quan đi đầu trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Trong nhiều năm qua, ngành Hải quan đã đẩy mạnh thực hiện công cuộc cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan để tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, người dân.

Tính đến ngày 15/02/2019, đã có 12 bộ, ngành tham gia kết nối ASW. Nguồn: Internet
Tính đến ngày 15/02/2019, đã có 12 bộ, ngành tham gia kết nối ASW. Nguồn: Internet

Triển khai Cơ chế một cửa Quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN

Nói đến câu chuyện tích hợp, không thể không nhắc tới ngành Hải quan với vai trò chủ công trong thực hiện Cơ chế một cửa Quốc gia (NSW), Cơ chế một cửa ASEAN (ASW) và là cơ quan Thường trực của Ủy ban chỉ đạo quốc gia, Tổng cục Hải quan đã nỗ lực phối hợp với các bộ, ngành liên quan để  đưa Việt Nam là một trong 4 quốc gia đầu tiên trong khu vực kết nối ASW cùng với Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan.

Tính đến ngày 15/02/2019, đã có 12 bộ, ngành tham gia kết nối ASW; 173 thủ tục hành chính được đưa lên NSW với tổng số hồ sơ hành chính đã được xử lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia gần 1,9 triệu bộ hồ sơ và xấp xỉ 27,4 nghìn doanh nghiệp tham gia.

Báo cáo tình hình công tác tháng 2/2019 của Tổng cục Hải quan cho biết, ngày 19/02/2019, Tổng cục hải quan đã tham mưu cho Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành tổ chức thành công Phiên họp lần thứ tư của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về NSW, ASW và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899) về kiểm điểm kết quả triển khai nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Về triển khai thủ tục hành chính trên NSW, Tổng cục Hải quan tiếp tục tham mưu cho Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành, trong đó có Bộ Y tế và Bộ Công an triển khai thêm 20 thủ tục hành chính mới thông qua NSW. Ngoài ra, Cơ chế một cửa đường hàng không, quản lý giám sát hàng hóa đường hàng không tiếp tục được chú trọng để triển khai mở rộng trong thời gian tới.

Tiếp tục triển khai trao đổi Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D bản điện tử (e-C/O form D) với 04 nước: Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan. Tính từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày ngày 15/02/2019, tổng số C/O Việt Nam nhận từ 04 nước ASEAN là: 6.235 (trong đó: Indonesia: 4.439, Malaysia: 1.741, Singapore: 55, Thái Lan: 0). Tổng số C/O Việt Nam gửi sang các nước là: 13.310 (trong đó: Indonesia: 3.557, Malaysia: 2.914, Singapore: 1.148, Thái Lan: 5.691). Chuẩn bị trao đổi thử nghiệm thông tin tờ khai hải quan ASEAN; Kết nối, trao đổi thử nghiệm thông tin tờ khai hải quan với Liên minh Kinh tế Á-Âu.

Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động hải quan

Là cơ quan đi đầu trong hội nhập quốc tế, ngành Hải quan luôn chủ động, quyết liệt trong đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. 

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang triển khai mở rộng Hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng, kho, bãi (VASSCM) trên phạm vi toàn quốc. Tính đến ngày 15/02/2019, hệ thống VASSCM đã được triển khai tại 28/35 cục Hải quan tỉnh, thành phố, 315 doanh nghiệp kinh doanh kho/bãi/cảng và kho ngoại quan.

Trong thời gian tới, Tổng cục Hải quan tiếp tục rà soát, thống nhất các yêu cầu bài toán nghiệp vụ và thời gian thực hiện nâng cấp các hệ thống CNTT đáp ứng các quy định hiện hành của Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018, Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018; Triển khai Đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 mở rộng cho các ngân hàng thương mại; Triển khai mở rộng Hệ thống quản lý văn bản điều hành tập trung (EdocCustoms) và các hệ thống CNTT khác.

Bên cạnh đó, cơ quan Hải quan tiếp tục duy trì, vận hành ổn định Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của ngành Hải quan. Hiện nay, tổng số dịch vụ công trực tuyến đạt tối thiểu mức độ 3 trong lĩnh vực hải quan là 171/181  (chiếm trên 94,4% số lượng thủ tục hành chính). Trong đó, có 162 dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 4; 9 dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3. Đồng thời, tiếp tục thực hiện rà soát các quy định liên quan để chuẩn bị cho việc nâng cấp 02 thủ tục hành chính đang cung cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 thành Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 theo kế hoạch đã đăng ký với Bộ Tài chính.

Năm 2019, toàn ngành Hải quan tiếp tục tập trung thực hiện tốt việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính và hiện đại hóa hải quan nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng thực hiện thủ tục hải quan điện tử; Mở rộng kết nối trao đổi thông tin với Kho bạc Nhà nước về việc thu ngân sách; Nhanh chóng triển khai công tác kiểm tra sau thông quan đối với thủ tục hải quan điện tử; Tiếp tục triển khai NSW và ASW…