Đã giải ngân 80,8 nghìn tỷ đồng hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Huy An

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, sau 1 năm thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, tính đến tháng 1/2023, các bộ ngành, cơ quan, địa phương đã giải ngân các chính sách hỗ trợ thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội ước đạt 80,8 nghìn tỷ đồng.

Qua gói hỗ trợ chính sách từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp gặp khó khăn đã được hỗ trợ kịp thời.
Qua gói hỗ trợ chính sách từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp gặp khó khăn đã được hỗ trợ kịp thời.

Trong đó, cho vay thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 16.036 tỷ đồng, hỗ trợ lãi suất 878 tỷ đồng; hỗ trợ tiền thuê nhà đạt 3.744 tỷ đồng; hỗ trợ 2% lãi suất đạt hơn 134 tỷ đồng; giảm thuế, phí, lệ phí đạt 52.623 tỷ đồng, hỗ trợ chi phí cơ hội thông qua gia hạn thời gian nộp thuế, tiền thuê đất là 7,4 nghìn tỷ đồng.

Về chi đầu tư phát triển, trong tổng số vốn 176.000 tỷ đồng, Thủ tướng Chính phủ đã giao 147.138 tỷ đồng (94 nhiệm vụ, dự án); đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến với số vốn 14.710 tỷ đồng (129 dự án).

Đối với số vốn 14.151 tỷ đồng còn lại, các dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư, đang lấy ý kiến để trình Thủ tướng Chính phủ là 9.605 tỷ đồng, các dự án chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư là 1.214 tỷ đồng, các dự án chưa được thông báo vốn là 3.332 tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội vẫn tồn tại một số khó khăn, vướng mặc như: Việc triển khai hỗ trợ 2% lãi suất rất chậm so với yêu cầu đề ra (mới giải ngân đạt 0,2% tổng nguồn lực, khả năng không giải ngân hết trong năm 2023).

Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021 sau khi sử dụng để hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động còn dư 2.856 tỷ đồng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chưa đề xuất cụ thể phương án xử lý.

Ngoài ra, hiện còn 14.151 tỷ đồng kế hoạch vốn của Chương trình chưa được Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội; trường hợp không giao kế hoạch trước ngày 31/3 sẽ không được tiếp tục thực hiện...

Để triển khai hiệu quả gói hỗ trợ từ các chính sách thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam báo cáo Chính phủ về việc sửa đổi quy định tại Nghị định số 31/2022/NĐ-CP theo hướng đơn giản hóa quy trình, thủ tục, điều kiện cho vay, tạo điều kiện đẩy mạnh triển khai, hỗ trợ doanh nghiệp tiết giảm chi phí vay. Đồng thời, dự kiến, khả năng thực hiện, số tiền có thể giải ngân đến hết thời hạn của Chương trình và số tiền còn lại không sử dụng hết, đề xuất phương án xử lý.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo Chính phủ về cụ thể số tiền còn dư sau khi thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, đề xuất phương án xử lý.

Đối với số vốn 14.151 tỷ đồng còn lại chưa được Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Y tế, các bộ liên quan sớm có ý kiến đối với danh mục các dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư của các bộ, địa phương tại Văn bản số 857/BKHĐT-TH ngày 9/2/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Cùng với đó, Bộ Y tế và các địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư của các dự án theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 856/BKHĐT-TH ngày 9/2/2022, sớm gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong tháng 2/2023 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đối với số vốn 3.332 tỷ đồng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Bộ Giao thông vận tải và các địa phương liên quan khẩn trương hoàn thiện chủ trương đầu tư của các dự án sau khi được Thủ tướng Chính phủ thông báo dự kiến kế hoạch vốn...

Để vừa bảo đảm tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao, vừa bảo đảm đúng chất lượng, hiệu quả các công trình, dự án, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nếu không có giải pháp phù hợp ngay từ ngày đầu, tháng đầu thì giải ngân vốn đầu tư công sẽ chậm, đầu tư công càng kéo dài thì càng lãng phí, đội vốn, chỉ số ICOR tăng, hiệu quả giảm, ảnh hưởng tới nguồn lực và động lực của sự phát triển.

Do vậy, Thủ tướng Chính phủ đề nghị phải thống nhất nhận thức, tổ chức thực hiện thiết thực, hiệu quả, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế để tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, tạo chuyển biến cả về nhận thức và hành động.