Đã hoàn hơn 23,6 nghìn tỷ đồng thuế giá trị gia tăng

Thùy Linh

3 tháng đầu năm, cơ quan Thuế cả nước đã thực hiện hoàn thuế gía trị gia tăng với số tiền hơn 23,6 nghìn tỷ đồng.

Cơ quan thuế đã ban hành 3.517 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng tính đến hết tháng 3/2023.
Cơ quan thuế đã ban hành 3.517 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng tính đến hết tháng 3/2023.

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế, tính đến hết tháng 3/2023, cơ quan thuế đã ban hành 3.517 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) với tổng số tiền thuế hoàn là 23.610 tỷ đồng. Con số này bằng 13% so với dự toán hoàn thuế GTGT năm 2023 đã được Quốc hội thông qua (186.000 tỷ đồng), giảm 20% so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể: Hoàn cho xuất khẩu 20.129 tỷ đồng; Hoàn cho dự án đầu tư 3.388 tỷ đồng; Hoàn cho trường hợp khác là 93 tỷ đồng.

Thời gian qua, ngành Thuế đã và đang triển khai công tác hoàn thuế GTGT theo đúng quy định của pháp luật đối với tất cả các ngành hàng, lĩnh vực. Để đảm bảo việc quản lý chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, giải quyết kịp thời các hồ sơ hoàn thuế, từ năm 2022, Tổng cục Thuế đã có công văn gửi cục thuế các tỉnh, thành phố về việc đẩy mạnh giải quyết hoàn thuế cho các doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đã tổ chức đối thoại với doanh nghiệp lâm sản, dăm gỗ giải đáp các khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoàn thuế. Để giải quyết hoàn thuế xuất khẩu nói chung và dăm gỗ nói riêng, thời gian tới, Tổng cục Thuế sẽ phối hợp với cơ quan chức năng đối thoại với doanh nghiệp, đánh giá rủi ro trong hoạt động xuất khẩu nói chung.

Đáng chú ý, hiện nay, Luật Quản lý thuế và quy trình hoàn thuế đều đã có đầy đủ các quy định về nguyên tắc doanh nghiệp được hoàn thuế trước, kiểm tra sau. Ngược lại nếu doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro, thì kiểm tra trước, rồi mới hoàn sau.  

Hiện Tổng cục Thuế cũng đã ban hành tiêu chí đánh giá, xác định phân loại doanh nghiệp rủi ro và quy trình quản lý hết sức chặt chẽ, theo đúng quy định của pháp luật. Thời gian tới, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục hoàn thiện bộ tiêu chí để đánh giá rủi ro khách quan. Ngành Thuế luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hoàn thuế.

Tổng cục Thuế đề nghị các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu cần tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật, tránh những sai sót hoặc tình trạng gian lận dẫn đến không thể thực hiện hoàn thuế GTGT.