Quý I, ngành Thuế thu ngân sách đạt gần 427 nghìn tỷ đồng

Thùy Linh

Bằng nhiều giải pháp quyết liệt, hiệu quả, số thu ngân sách nhà nước quý I/2023 do ngành Thuế quản lý đã đạt gần 427 nghìn tỷ đồng, bằng 31% dự toán pháp lệnh.

Tổng thu ngân sách nhà nước quý I/2023 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 426.922 tỷ đồng.
Tổng thu ngân sách nhà nước quý I/2023 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 426.922 tỷ đồng.

Theo báo cáo mới nhất từ Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách nhà nước quý I/2023 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 426.922 tỷ đồng, bằng 31,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 104,6% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa ước đạt 411.418 tỷ đồng, bằng 30,9% dự toán, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo báo cáo, có 12/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá so với dự toán (đạt trên 28%). Ngoài ra, có 8/20 khoản thu đạt dưới mức 28%.

Đáng chú ý, đến hết quý I, có 11/20 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng thu so với cùng kỳ; có 28/63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán khá (trên 28%); có 14/63 địa phương đảm bảo tiến độ thu (25-28%).

Để có kết quả trên, ngay từ đầu năm, Tổng cục Thuế đã phát động các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước; triển khai quyết liệt, hiệu quả quản lý thuế, chống chuyển giá, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, ngành Thuế tăng cường tuyên truyền, đối thoại, giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế hướng tới mục tiêu hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ứng dụng chuyển đổi số trong kê khai nộp thuế, góp phần chống thất thu ngân sách nhà nước.

Trong công tác thanh tra kiểm tra thuế, tính đến tháng 3 năm 2023, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 4.709 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 5,88% kế hoạch năm 2023 và bằng 96,3% so với cùng kỳ năm 2022; kiểm tra được 66.563 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế bằng 73,55% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 11.844 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 1.595 tỷ đồng, bằng 59,4% số tăng thu qua thanh tra kiểm tra.

Trong quản lý nợ thuế, Tổng cục Thuế cho biết, tổng số tiền thu nợ thuế của toàn Ngành trong tháng 3/2023 ước đạt 1.840 tỷ đồng. Lũy kế tính đến cuối quý I/2023 ước thu được 10.153 tỷ đồng. Tổng số tiền nợ thuế ước tính đến cuối quý I là 145.674 tỷ đồng, tăng 1,2% so với tháng 2; tăng 12% so với cùng kỳ năm 2022.

Đáng chú ý, ngành Thuế cũng đã thực hiện xử lý khoanh nợ, xóa nợ không còn khả năng thu theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội lũy kế đến cuối quý 1/2023 ước đạt 36.584 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế cho biết, trong thời gian tới, ngành Thuế triển khai kịp thời, hiệu quả các gói chính sách, giải pháp về thuế để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân phục hồi phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo tiền đề tăng thu cho ngân sách nhà nước khi Chính phủ ban hành.

Cùng với đó sẽ tăng cường thông tin tuyên truyền, kịp thời, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông để tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt cần chú trọng đến việc xây dựng và lan tỏa hình ảnh, vai trò của ngành Thuế trong phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Ngành Thuế cũng sẽ tổ chức triển khai các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ thuế, đẩy mạnh xử lý khoanh nợ, xóa nợ, để giảm tỷ lệ nợ đọng thuế. Đồng thời, khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính tại tờ trình báo cáo Hội nghị đánh giá tình hình xử lý khoanh nợ, xóa nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội để tiếp tục triển khai hiệu quả, phù hợp..

Đặc biệt, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục bám sát quá trình Diễn đàn IF xây dựng Hiệp định đa phương triển khai giải pháp Trụ cột 1 (Phân bổ quyền đánh thuế đối với thu nhập của các công ty đa quốc gia có hoạt động kinh doanh dịch vụ kinh tế số và kinh doanh trên nền tảng số.

Đồng thời, triển khai giải pháp Trụ cột 2 (nghiên cứu và đề xuất các giải pháp liên quan đến thuế suất tối thiểu toàn cầu của OECD). Theo đó, tiếp tục chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về nghiên cứu và đề xuất các giải pháp liên quan đến thuế suất tối thiểu toàn cầu của OECD để báo cáo Bộ Tài chính, trình cấp có thẩm quyền ban hành.