Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp


Sau gần 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Ban Lãnh đạo Bộ Tài chính chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025.
Ban Lãnh đạo Bộ Tài chính chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 có đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương; lãnh đạo các ban của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, Văn phòng Trung ương, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương. Đại hội còn có sự tham dự của các đồng chí nguyên là bí thư, phó bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính qua các thời kỳ.

Về phía Bộ Tài chính có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng uỷ Bộ, Thứ trưởng Bộ Tài chính; các đồng chí là uỷ viên Ban cán sự đảng, uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính cùng 289 đại biểu đại diện cho 51 tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính.

Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu nhiệm kỳ 2015-2020

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, trong 5 năm qua, Ban cán sự Đảng đã phối hợp chặt chẽ với Đảng bộ Bộ Tài chính cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết của Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ 24 bằng các chương trình hành động; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIV đề ra.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu tại Đại hội.
Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu tại Đại hội.

Báo cáo cụ thể về kết quả nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ Bộ Tài chính, đồng chí Nguyễn Hữu Thân - Phó Bí thư Đảng uỷ Bộ Tài chính cho biết, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Bộ đã phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, có hiệu quả với Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ lãnh đạo, chỉ đạo toàn Ngành hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao.

Trong đó, Bộ Tài chính đã đẩy mạnh hoàn thiện thể chế tài chính – ngân sách nhà nước (NSNN) theo nguyên tắc thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hỗ trợ quá trình tái cơ cấu nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Chính sách tài khóa được Bộ Tài chính triển khai chủ động, tăng cường phối hợp với các chính sách khác để duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đặc biệt, trước những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, ngành Tài chính đã đi tiên phong trong đề xuất và trình cấp có thẩm quyền các giải pháp về chính sách tài khóa để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội nhằm ứng phó với dịch bệnh kịp thời. 

Giai đoạn vừa qua, quy mô thu NSNN không ngừng được củng cố, cơ cấu thu NSNN bền vững hơn; công tác quản lý thu NSNN ngày càng hiệu quả, khoa học; thực hiện hiệu quả cơ cấu lại chi NSNN theo hướng ưu tiên bố trí nguồn lực cho đầu tư phát triển, giảm chi thường xuyên; hiệu quả chi NSNN được cải thiện; tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng NSNN và tài sản công; chất lượng hoạt động kiểm tra, thanh tra chuyên ngành tài chính được nâng cao.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng và các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính khoá mới.
Đồng chí Đinh Tiến Dũng và các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính khoá mới.

Cùng với thu, chi NSNN, cơ chế, chính sách về công tác quản lý tài sản công đã có những đột phá mới, tạo điều kiện thuận lợi, chủ động trong việc quản lý, sắp xếp và sử dụng hiệu quả tài sản công; Cân đối ngân sách tích cực, nợ công đảm bảo trong giới hạn an toàn và được quản lý chặt chẽ, hiệu quả sử dụng vốn vay được tăng cường.

Một trong những điểm nhấn trong kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tài chính thời gian qua là công tác cải cách hành chính. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của Bộ Tài chính xếp 3/19 bộ, cơ quan ngang bộ; chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của Bộ Tài chính xếp thứ 2/18 bộ, cơ quan ngang Bộ; chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của Bộ Tài chính xếp thứ 2/17 Bộ, cơ quan ngang bộ. 

Song hành cùng công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Bộ Tài chính xác định xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt. Theo đó, Đảng bộ Bộ Tài chính đã triển khai hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; Công tác xây dựng củng cố kiện toàn tổ chức đảng, đảng viên, công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra giám sát, dân vận được thực hiện đúng quy định, duy trì thường xuyên, đạt được những kết quả tích cực.

Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Đại hội.
Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe tham luận của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính. Đại diện các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã làm rõ thêm những kết quả đã đạt được trong các mặt công tác cụ thể và đề ra các mục tiêu, giải pháp nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối đã điểm lại và nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Bộ Tài chính đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. "Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của toàn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương." - đồng chí Lại Xuân Lâm nhấn mạnh.

Tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Định hướng về phương hướng, nhiệm vụ cần thực hiện trong nhiệm kỳ mới, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm đề nghị Đảng ủy Bộ Tài chính cần phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ, đảng viên được học tập nâng cao trình độ mọi mặt để có thể đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao của toàn Ngành.

Đồng thời, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ; thực hiện các quy định của Đảng về nêu gương một cách thiết thực, hiệu quả nhất; tích cực phòng, chống các biểu hiện "tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay từ chi bộ, cơ quan, đơn vị và trong mỗi cán bộ, đảng viên; thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, để Đảng bộ thực sự trở thành hạt nhân chính trị, giữ vững và phát huy hiệu quả vai trò của cấp ủy trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. 

Bí thư Đảng uỷ Tạ Anh Tuấn thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025 phát biểu nhận nhiệm vụ.
Bí thư Đảng uỷ Tạ Anh Tuấn thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025 phát biểu nhận nhiệm vụ.

Đảng uỷ Bộ Tài chính cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp có hiệu quả giữa Đảng ủy với Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ; giữa các cấp ủy và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thông qua việc ban hành quy chế phối hợp công tác; thực hiện hiệu quả công tác quản lý đảng viên cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thường xuyên nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên...

"Trong nhiệm kỳ tới, với quyết tâm mới, khí thế mới của Đại hội, tôi tin tưởng Đảng bộ Bộ Tài chính sẽ tiếp tục có những hoạt động đổi mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, có nhiều đóng góp tích cực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ngành, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh và góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chung của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025."- đồng chí Lại Xuân Lâm tin tưởng.

Phát huy dân chủ, bám sát Quy định về bầu cử trong Đảng, tại đại hội, các đại biểu đã sáng suốt lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 29 đồng chí thật sự tiêu biểu về phẩm chất và năng lực, có uy tín, trách nhiệm cao, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Theo kết quả hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu ra Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 10 đồng chí; Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Bộ Tài chính gồm 7 đồng chí. Hội nghị bầu đồng chí Tạ Anh Tuấn, Uỷ viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Bí thư Đảng uỷ Bộ Tài chính và 02 đồng chí làm Phó Bí thư Đảng uỷ Bộ Tài chính.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.
Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Đảng uỷ Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn khẳng định, kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ vừa qua là động lực để Đảng bộ Bộ Tài chính vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian tới. Những kết quả ngành Tài chính đã đạt được nhiệm kỳ vừa qua gắn liền với sự lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Bí thư Đảng uỷ Tạ Anh Tuấn thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025 trân trọng cảm ơn những đóng góp của các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới hứa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện đúng các nghị quyết của Đảng, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Tài chính; tập trung trí tuệ, đoàn kết, thống nhất, đổi mới mạnh mẽ, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên vượt qua mọi khó khăn thách thức, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã thảo luận, thông qua các văn kiện của Đảng bộ khoá XXV; thông qua báo cáo góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII; thông qua phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã lựa chọn, bầu ra 11 đồng chí tiêu biểu của Đảng bộ Bộ Tài chính tham gia Đoàn đại biểu của Đảng bộ đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (10 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết).

29 đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025, gồm:

 1. Đồng chí Trần Huy Trường (Chánh Thanh tra Bộ Tài chính)
 2. Đồng chí Cao Anh Tuấn (Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)
 3. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn (Cục trưởng Cục Quản lý giá)
 4. Đồng chí Võ Thành Hưng (Vụ trưởng Vụ NSNN)
 5. Đồng chí Tạ Anh Tuấn (Thứ trưởng Bộ Tài chính)
 6. Đồng chí Nguyễn Văn Cẩn (Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)
 7. Đồng chí Nguyễn Trọng Cơ (Giám đốc Học viện Tài chính)
 8. Đồng chí Trần Văn Dũng (Chủ tịch UBCKNN)
 9. Đồng chí Phan Thị Thu Hiền (Vụ trưởng Vụ Tài chính Ngân hàng và các tổ chức tín dụng)
 10. Đồng chí La Văn Thịnh (Cục trưởng Cục Quản lý công sản)
 11. Đồng chí Đỗ Việt Đức (Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước)
 12. Đồng chí Nguyễn Hữu Thân (Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính)
 13. Đồng chí Đặng Quyết Tiến (Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp)
 14. Đồng chí Trương Hùng Long (Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại)
 15. Đồng chí Trần Thanh Hà (Cục trưởng Cục Kế hoạch Tài chính)
 16. Đồng chí Phạm Đức Thắng (Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ)
 17. Đồng chí Trần Quân (Chánh Văn phòng Bộ Tài chính)
 18. Đồng chí Phạm Thu Phong (Tổng Biên tập Thời báo Tài chính Việt Nam)
 19. Đồng chí Trương Hùng Sơn (Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài chính)
 20. Đồng chí Đỗ Văn Trường (Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính)
 21. Đồng chí Nguyễn Văn Cơ (Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính)
 22. Đồng chí Hồ Thị Hằng (Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế)
 23. Đồng chí Lê Thị Tuyết Nhung (Phó Cục trưởng Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán)
 24. Đồng chí Nguyễn Thành Long (Chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội)
 25. Đồng chí Hà Duy Tùng (Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế)
 26. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng (Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế)
 27. Đồng chí Nguyễn Việt Hà (Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính)
 28. Đồng chí Lê Tuấn Anh (Phó Vụ trưởng Vụ Đầu tư)
 29. Đồng chí Phạm Văn Hoành (Tổng Biên tập Tạp chí Tài chính)