Đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển

PV. (Tổng hợp)

Tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV, cử tri Quảng Trị đề nghị Chính phủ cần quy định rõ về mức tiền đền bù thiệt hại đối với đối tượng cơ sở sản xuất, chế biến thủy hải sản và nhóm dịch vụ, du lịch thương mại ven biển theo Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nội dung kiến nghị của Cử tri tỉnh Quảng Trị như sau:

- Đề nghị Chính phủ cần quy định rõ về mức tiền đền bù thiệt hại đối với đối tượng cơ sở sản xuất, chế biến thủy hải sản và nhóm dịch vụ, du lịch thương mại ven biển theo Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành định mức bồi thường thiệt hại cho các đối tượng tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế bị thiệt hại do sự cố môi trường biển. Trong định mức ban hành kèm theo quyết định này chỉ quy định chung cho người lao động bị mất thu nhập là 2.910.000 đồng.

- Ý kiến cử tri cho rằng đối tượng làm nghề dịch vụ, du lịch thương mại ven biển và cơ sở chế biến, sản xuất thủy hải sản đã đầu tư một khoản không nhỏ để đầu tư hàng, quán, đấu giá lô quầy, mua sắm máy móc thiết bị, nhà xưởng và nộp thuế cho Nhà nước,…Nếu đưa nhóm đối tượng này vào danh mục người lao động bị mất thu nhập là không thỏa đáng, đề nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung mức bồi thường để đảm bảo quyền lợi cho các nhóm đối tượng trên.

Tại Công văn số 1873/BTC-NSNN, ngày 14/02/2017, Bộ Tài chính đã giải đáp những vướng mắc của cử tri tỉnh Quảng Trị. Cụ thể:

Để khắc phục sự cố môi trường biển, cùng với các chính sách ưu đãi tiền thuê mặt đất, mặt nước, miễn, giảm thuế, giãn thời gian nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế, đất đai.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 09/5/2016 về hỗ trợ khẩn cấp cho người dân chịu ảnh hưởng sự cố môi trường biển tới đời sống, hoạt động kinh doanh của người dân và doanh nghiệp tại các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên- Huế. Ngày 25/6/2016, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1138/QĐ-TTg sửa đổi bổ sung Điều 1 của Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 9/5/2016 về hỗ trợ khẩn cấp cho ngư dân Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế bị ảnh hưởng do hiện tượng hải sản chết bất thường.

Theo đó, quy định các nội dung: (i) Tăng thời gian hỗ trợ gạo từ 1,5 tháng lên tối đa 6 tháng; (ii) bổ sung đối tượng hỗ trợ là hộ gia đình làm nghề muối; (iii) kéo dài thời gian thu mua, tạm trữ hải sản được hỗ trợ lãi suất thêm 1 tháng (đến ngày 05/7/2016).

Tại Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành định mức bồi thường thiệt hại cho các đối tượng tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế bị thiệt hại do sự cố môi trường biển đã quy định rõ đối tượng, định mức bồi thường thiệt hại cho các đối tượng bị thiệt hại do sự cố môi trường biển. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã ban hành Văn bản số 13993/BTC - NSNN ngày 04/10/2016 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, báo cáo và quyết toán kinh phí bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển theo Quyết định số 1880/QĐ-TTg.

Bên cạnh đó, tại Thông báo số 432/TB-VPCP ngày 25/12/2016 của Văn phòng Chính phủ về cuộc họp Ban Chỉ đạo về các giải pháp ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 04 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng của sự cố môi trường, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã kết luận: Quán triệt đến mọi cán bộ, công chức, người dân, các đơn vị, tổ chức liên quan, khẳng định Quyết định số 1880/QĐ-TTg đã cơ bản bao quát được các đối tượng bị thiệt hại trực tiếp do sự cố môi trường biển.

Do vậy, cần tập trung cao độ, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, hệ thống cơ quan hành chính triển khai nghiêm, đúng, đầy đủ nội dung của Quyết định số 1880/QĐ-TTg và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Không xem xét, kiến nghị mở rộng phạm vi, đối tượng của Quyết định số 1880/QĐ-TTg cho đến khi có chỉ đạo mới của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 06/01/2017 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 12/QĐ-TTg phê duyệt Đề án xác định thiệt hại, thực hiện bồi thường, hỗ trợ, khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế.

Theo đó, đã quy định phạm vi, đối tượng, xây dựng định mức bồi thường, tổ chức bồi thường, hỗ trợ; khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh do sự cố môi trường biển tại 4 địa phương (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế), trong đó xác định thiệt hại và bồi thường đối với dịch vụ du lịch, thương mại ven biển cho người dân sống ven biển làm nghề có tính chất đơn giản; hỗ trợ lãi suất cho khoản vay mới để khôi phục sản xuất, chuyển đổi nghề, xử lý nợ và hỗ trợ lãi suất cho cá nhân, hộ gia đình bị thiệt hại do sự cố môi trường biển.

Các biện pháp hỗ trợ trực tiếp về kinh tế nêu trên đã góp phần nhanh chóng ổn định hoạt động đời sống của người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tại vùng biển miền Trung và tỉnh Quảng Trị nói riêng.

Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị chỉ đạo xác định thiệt hại, thực hiện bồi thường, hỗ trợ, khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển theo quy định tại Quyết định số 1880/QĐ-TTg, Quyết định số 12/QĐ-TTg và các chính sách ưu đãi, thuế, đất đai và tín dụng theo quy định của pháp luật.