Đảng bộ cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vững tin bước vào mùa Xuân mới


Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng sâu rộng đến mọi hoạt động kinh tế - xã hội nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng, năm 2021, Đảng bộ cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chỉ đạo triển khai tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời, lãnh đạo tổ chức Đảng và đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ công tác đảng. Những kết quả đạt được trong năm 2021 là nền tảng để Đảng bộ cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vững tin bước vào mùa Xuân mới 2022.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2022 (ngày 04/01/2022).
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2022 (ngày 04/01/2022).

Phát huy vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo hiệu quả nhiệm vụ chính trị

Trong năm 2021, Đảng bộ cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Năm 2021 đánh dấu 25 năm ra đời UBCKNN và 21 năm vận hành thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam với việc TTCK đã đạt những thành quả hết sức ấn tượng, khẳng định sức vươn lên mạnh mẽ, thực sự trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho phát triển kinh tế Việt Nam. Cụ thể:

Trên thị trường cổ phiếu, chỉ số VN-Index nhiều lần thiết lập đỉnh lịch sử mới. Đến hết ngày 31/12/2021, chỉ số VN-Index đạt 1.498,28 điểm, tăng 35,7% so với cuối năm 2020. Quy mô vốn hóa cổ phiếu trên thị trường đạt khoảng 7.729 nghìn tỷ đồng (trên 92% GDP ước thực hiện năm 2021), tăng 46% so với cuối năm 2020. Tính chung năm 2021, giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 26.564 tỷ đồng/phiên, tăng 258% so với bình quân năm 2020.

Năm 2021, số lượng nhà đầu tư tham gia TTCK tăng mạnh đã góp phần đẩy thanh khoản thị trường lên hàng tỷ USD/phiên. Tổng số lượng tài khoản chứng khoán tại Việt Nam tính đến tháng 12/2021 đã lên con số 4,08 triệu tài khoản, tăng 47,3% so với cuối năm 2020.

TTCK phái sinh đón nhận thêm sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm. Thị trường trái phiếu niêm yết duy trì ổn định, quy mô niêm yết đạt hơn 1,51 triệu tỷ đồng, tăng 8,9% so với cuối năm 2020.

Để TTCK Việt Nam phát triển toàn diện, trong năm 2021, UBCKNN đã trình Bộ Tài chính ban hành các thông tư hướng dẫn về việc hướng dẫn nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài; về lộ trình sắp xếp lại TTCK phái sinh và giao dịch các loại chứng khoán khác… cũng như tiếp tục chủ động, tích cực hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp lý.

Để đáp ứng nhu cầu thực tiễn, UBCKNN cũng tập trung nghiên cứu, xây dựng nhiều Đề án, chính sách phát triển thị trường. UBCKNN đang lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan về Đề án Chiến lược phát triển TTCK Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030…

Cùng với các giải pháp, chính sách ứng phó với tác động của dịch COVID-19, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan UBCKNN, trong năm 2021, UBCKNN tiếp tục triển khai tái cấu trúc TTCK, tăng cường công tác quản lý công ty đại chúng và các tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Hoạt động thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm đã được đẩy mạnh trong bối cảnh các hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán ngày càng tinh vi, phức tạp. Bên cạnh đó, UBCKNN luôn tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong tổ chức bộ máy, thực hiện cải cách hành chính trong các hoạt động của UBCKNN đối với doanh nghiệp…

Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh

Trong năm 2021, Đảng ủy cơ quan UBCKNN đã thực hiện quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp (Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020 – 2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan UBCKNN nhiệm kỳ 2020 – 2025); thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Học tập và làm theo Bác đã trở thành công việc thường xuyên, liên tục tại UBCKNN nhiều năm qua. Trên cơ sở các kết quả đạt được, trong năm 2021, Đảng ủy cơ quan UBCKNN đã xây dựng Kế hoạch số 140-KH/ĐUUB thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW; Kế hoạch học tập chuyên đề toàn khóa và năm 2021, 2022.

Bên cạnh đó, Đảng ủy tổ chức nghiên cứu, triển khai học tập, tuyên truyền Kết luận số 21-KL/ TW ngày 25/10/2021 của BCHTW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; và Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của BCHTW về những điều đảng viên không được làm.

Công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng được Đảng ủy cơ quan UBCKNN quan tâm chỉ đạo sát sao, qua đó không ngừng nâng cao về nhận thức chính trị tư tưởng, trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ trong quá trình rèn luyện và nỗlực vượt qua khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy cơ quan UBCKNN không ngừng đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Hoạt động kiểm tra, giám sát tại đơn vị ngày một nền nếp, thường xuyên hơn theo đúng kế hoạch đã đề ra, góp phần giữnghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, xây dựng các tổ chức Đảng và đơn vị vững mạnh, tạo sự ổn định, đoàn kết trong nội bộ.

Ngoài ra, công tác dân vận tại Đảng bộ cơ quan UBCKNN đã được tăng cường và đổi mới theo tinh thần Nghị quyết của Đảng bộ cấp trên. Đảng ủy cơ quan UBCKNN đã lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động theo đúng định hướng, thiết thực, hiệu quả, động viên được toàn thể đoàn viên, hội viên nỗlực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh.

Năm 2021 đánh dấu sự kiện 25 năm thành lập UBCKNN và hơn 21 năm vận hành TTCK, dù chặng đường chưa thực sự dài và dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng những thành quả đạt được của ngành Chứng khoán trong thời gian qua là rất đáng tự hào.

Tại Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030, Đảng và Nhà nước đã đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ đối với TTCK Việt Nam trong 10 năm tới là trở thành kênh huy động vốn chủ yếu của nền kinh tế.

Với các kết quả đã đạt được trong thời gian qua và đặc biệt trong năm 2021, Đảng bộ cơ quan UBCKNN vững tin trong năm 2022 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành TTCK Việt Nam vượt qua các khó khăn, thách thức, đón nhận các cơ hội, bước vào một mùa Xuân mới phát triển mạnh mẽ, khẳng định kênh huy động vốn chủ yếu của nền kinh tế; đồng thời xây dựng Đảng bộ cơ quan, đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Theo Văn Thu - Hồng Vân/Thông tin Công tác Đảng số 1/2022.