Đang triển khai xây dựng 986 dự án nhà ở thương mại

Minh Hà

Theo Bộ Xây dựng, toàn quốc hiện đang triển khai xây dựng 986 dự án với 413.539 căn, trong đó: Khu vực miền Bắc có 415 dự án với 176.317 căn hộ, 115.622 căn nhà ở riêng lẻ; Khu vực miền Trung có 372 dự án với 13.822 căn hộ, 75.770 căn nhà ở riêng lẻ; Khu vực miền Nam có 197 dự án với 2.170 căn hộ, 29.804 căn nhà ở riêng lẻ.

Trong quý II/2023 có 7 dự án phát triển nhà ở thương mại được hoàn thành với 2.424 căn.
Trong quý II/2023 có 7 dự án phát triển nhà ở thương mại được hoàn thành với 2.424 căn.

Báo cáo mới nhất của Bộ Xây dựng cho biết, trong quý II/2023 có 7 dự án phát triển nhà ở thương mại được hoàn thành với 2.424 căn, trong đó có 852 căn hộ và 1.572 căn nhà ở riêng lẻ.

Toàn quốc hiện đang triển khai xây dựng 986 dự án với 413.539 căn, trong đó: Khu vực miền Bắc có 415 dự án với 176.317 căn hộ, 115.622 căn nhà ở riêng lẻ; Khu vực miền Trung có 372 dự án với 13.822 căn hộ, 75.770 căn nhà ở riêng lẻ; Khu vực miền Nam có 197 dự án với 2.170 căn hộ, 29.804 căn nhà ở riêng lẻ.

Đáng chú ý, quý II/2023 có 15 dự án được cấp phép mới với 3.239 căn, trong đó khu vực miền Bắc có 7 dự án; khu vực miền Trung có 3 dự án; khu vực miền Nam có 5 dự án.

Đối với dự án đầu tư xây dựng hạ tầng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất xây dựng nhà ở, trong quý II/2023 cả nước đã hoàn thành 25 dự án với 1.916 ô đất nền; đang triển khai xây dựng có 326 dự án với 79.787 ô đất nền.

Đối với dự án được cấp phép mới, quý II có 45 dự án với 1.938 ô đất nền; Số lượng dự án tăng đột biến so với 6 dự án của quý I/2023 và 10 dự án trong quý II/2022.

Về số lượng dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, theo tổng hợp số liệu của các địa phương có báo cáo cho thấy, số lượng nhà ở đủ điều kiện bán trong quý II/2023 bao gồm 51 dự án với 6.205 căn.

Cụ thể, khu vực miền Bắc có 14 dự án với 931 căn hộ, 1.143 căn nhà ở riêng lẻ; Khu vực miền Trung có 16 dự án với 200 căn hộ, 2.092 căn nhà ở riêng lẻ; Khu vực miền Nam có 21 dự án với 215 căn hộ, 1.624 căn nhà ở riêng lẻ.