Đảng ủy Bộ Tài chính: Duy trì nghiêm túc học tập, quán triệt các nghị quyết của Trung ương

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Ngày 2/7/2014, tại trụ sở Bộ Tài chính, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Công Nghiệp phát biểu tại hội nghị. Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn
Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Công Nghiệp phát biểu tại hội nghị. Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn
Thay mặt Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Đinh Đức Xương đã báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014 của Đảng bộ Bộ Tài chính; Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Vũ Hồng Hải, báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Bộ Tài chính.

Theo báo cáo tổng kết công tác đảng 6 tháng đầu năm 2014 của Đảng ủy Bộ Tài chính, các cấp ủy đảng trực thuộc đã triển khai thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp, qua đó góp phần thúc đẩy ngành Tài chính phát triển bền vững, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quản lý và điều hành việc thu chi ngân sách quốc gia mà Quốc hội và Chính phủ đã giao.

Đảng ủy Bộ cũng đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Đảng khoá XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2010-2015, với các nội dung trọng tâm: Chỉ đạo cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao 6 tháng đầu năm 2014; Tăng cường công tác giáo dục, chính trị tư tưởng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức quyết tâm thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, hướng về Trường Sa thân yêu;

Tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay";

Triển khai việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, Trung ương 6, Trung ương 7 khoá XI, đổi mới phương thức, nội dung, lề lối làm việc của cấp uỷ theo hướng thiết thực, hiệu quả…

Tại hội nghị, đại diện một số đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã phát biểu tham luận đóng góp cho nội dung báo cáo và chia sẻ những kinh nghiệm trong hoạt động nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác phê và tự phê bình; công tác triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở cơ sở…, đồng thời cũng nêu những đề xuất, kiến nghị và giải pháp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng bộ trong 6 tháng cuối năm 2014.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Bùi Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã đánh giá cao kết quả công tác xây dựng đảng của Đảng ủy Bộ Tài chính trong 6 tháng đầu năm 2014.

"Trong thời gian tới, Đảng ủy Bộ Tài chính cần tiếp tục tổ chức tốt việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng khoá XI, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; làm tốt hơn nữa công tác dân vận trong tình hình mới của đất nước", đồng chí Bùi Minh Quang đề nghị. 

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính, Thứ trưởng Thường trực Bộ Tài chính Nguyễn Công Nghiệp đã ghi nhận những kết quả đạt được của toàn ngành Tài chính trong thời gian 6 tháng đầu năm 2014.

Thứ trưởng Nguyễn Công Nghiệp đề nghị các cấp ủy đảng duy trì nghiêm túc việc học tập, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương; các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư,... nhằm tuyên truyền, thông tin đầy đủ các chủ trương, chính sách các hoạt động của  ngành Tài chính, của Đảng, Nhà nước và quan hệ quốc trong giai đoạn hiện nay...