Đảng ủy Bộ Tài chính lấy phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch

Văn Trường

Ngày 25/4/2023, tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính, Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị lấy phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Nguyễn Hữu Thân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính chủ trì Hội nghị.

Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị lấy phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030 (ngày 25/4/2023).
Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị lấy phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030 (ngày 25/4/2023).

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính; các đồng chí Bí thư, phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Thân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính cho biết, để tạo sự chủ động về nguồn nhân sự của cấp ủy các cấp, tuân thủ nghiêm túc quy định của Trung ương, cấp ủy cấp trên, Đảng ủy Bộ Tài chính đã lãnh đạo, hướng dẫn các tổ chức đảng trực thuộc bám sát các quy định và tình hình thực tiễn đội ngũ đảng viên và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Bộ Tài chính, để triển khai công tác bổ sung nhân sự quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đến nay, về cơ bản, các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính đã cơ bản hoàn thành công tác này và trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt quy hoạch cấp ủy.

“Sau một thời gian chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm cao, tuân thủ nghiêm túc quy trình các bước quy hoạch nhân sự cấp ủy; sự phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy tổ chức đảng, hôm nay, Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị lấy ý kiến giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch cho Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030 bằng hình thức bỏ phiếu kín”, đồng chí Nguyễn Hữu Thân cho biết.

Nêu rõ tầm quan trọng của Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính đề nghị, các đại biểu tham dự thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; thảo luận dân chủ nhưng đảm bảo tập trung để giới thiệu cán bộ nhân sự khách quan, công tâm, công bằng theo tiêu thuẩn, điều kiện quy định.

Lưu ý khi bỏ phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung vào quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng chí Nguyễn Hữu Thân nhấn mạnh, khi bỏ phiếu kín cần thể hiện ý chí chính trị của người lãnh đạo cấp ủy; nắm chắc thể thức bỏ phiếu để tránh bỏ sót hoặc qua loa, hình thức.

Ý chí, sự kỳ vọng của đại biểu qua lá phiếu giới thiệu là cơ sở cho các đồng chí được quy hoạch nhìn nhận lại mình, để phấn đấu, rèn luyện, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đảm bảo đủ năng lực lãnh đạo, phẩm chất chính trị, đạo đức vì sự lớn mạnh của Đảng bộ Bộ Tài chính trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho biết, công tác bổ sung quy hoạch và quy hoạch nhân sự mới là quy định của Đảng làm thường kỳ hàng năm. Chính vì vậy, việc xem xét rà soát đưa ra khỏi quy hoạch đối với những trường hợp không đủ tiêu chuẩn, điều kiện; bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030 đều phải thực hiện theo quy định.

Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Đức Minh khẳng định, Đảng bộ Bộ Tài chính là một trong những đảng bộ lớn mạnh thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, đóng góp về thực hiện nhiệm vụ chính trị nằm trong top đầu. Công tác xây dựng Đảng cũng được đánh giá nhiều năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và dẫn đầu.

“Hội nghị cán bộ chủ chốt của Đảng ủy Bộ Tài chính hôm nay được tổ chức trên tinh thần đảm bảo thành phần, cơ cấu, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, nghiêm túc, để tiến hành các hội nghị đảm bảo đúng quy trình các bước theo hướng dẫn của Trung ương, cũng như của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương”, đồng chí Nguyễn Đức Minh nhấn mạnh.

Tiếp đó, tại Hội nghị, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch các chức danh: Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2025; giới thiệu quy hoạch các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngay sau đó, Đảng ủy Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính để thảo luận, giới thiệu nhân sự quy hoạch (bằng phiếu kín) đối với nhân sự bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với các chức danh.

Việc giới thiệu bổ sung quy hoạch nhân sự đối với các chức danh tại Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030 nhằm phát hiện, bổ sung kịp thời nguồn nhân sự mới có đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý, từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của Đảng bộ Bộ Tài chính. Đây là công việc rất quan trọng, vừa phát huy dân chủ trong công tác cán bộ, vừa đề cao trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo trong việc phát hiện nguồn nhân sự mới để đưa vào quy hoạch.