DATC bán nợ tại 05 doanh nghiệp

T. Trúc

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) vừa ra thông báo bán khoản nợ tại 05 doanh nghiệp qua Công ty Đấu giá hợp danh Khánh An. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch thoái vốn của DATC năm 2022.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo DATC, lô khoản nợ bán đấu giá và căn cứ pháp lý là Căn cứ Quyết định thi hành án của các cơ quan thi hành án và các Biên bản về việc giải quyết thi hành án liên quan, giá trị nợ gốc Lô khoản nợ phải thu của VPS tại 05 doanh nghiệp Bên nợ là: Công ty cổ phần Thương mại và xây dựng Nam Sơn; Công ty TNHH Thanh Biên; Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Nam Sơn; Công ty TNHH Thương mại Đan Việt; Công ty cổ phần Thép Hoàng Phố (đã được chuyển giao quyền chủ nợ cho DATC tại các Hợp đồng mua bán nợ, thông báo chuyển giao quyền chủ nợ) tính đến hết ngày 31/05/2022 là 44.099.884.362 đồng và nợ lãi là 12.704.951.590 đồng theo từng thời điểm của các Quyết định thi hành án.

 Cụ thể các khoản nợ tại 05 doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Nam Sơn có nợ gốc là 16.322.982.297 đồng, nợ lãi  8.074.418.807;  Công ty TNHH Thanh Biên nợ gốc là 2.070.742.893 đồng, nợ lãi 436.562.270 đồng; Công ty CP ĐT&TM Nam Sơn nợ gốc 20.961.825.698 đồng, nợ lãi 3.108.848.985 đồng; Công ty TNHH Thương mại Đan Việt nợ gốc 3.620.619.938 đồng, nợ lãi 723.795.872 đồng; Công ty Cổ phần Thép Hoàng Phố nợ gốc 1.123.713.536 đồng; nợ lãi là 361.325.656 đồng.

Toàn bộ lô khoản nợ trên được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng lô khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy.

Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ, tiếp nhận phiếu trả giá: từ ngày 01/12/2022 đến hồi 16 giờ 30 phút ngày 16/12/2022 (trong giờ hành chính) tại Trụ sở của Công ty - Số 34B Hoàng Ngọc Phách, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng;

Giá khởi điểm của khoản nợ: 1.985.000.000 đồng (Một tỷ chín trăm tám mươi lăm triệu đồng). Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Tiền đặt trước: 390.000.000 VND (Ba trăm chín mươi triệu đồng). Lưu ý: Nếu thiếu chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Người tham gia đấu giá lô khoản nợ có trách nhiệm xem xét, tìm hiểu các hồ sơ lô khoản nợ và tự xác định tình trạng của lô khoản nợ theo hiện trạng thực tế, các hồ sơ pháp lý của lô khoản nợ, đồng thời tự xem xét, tìm hiểu tình trạng thực tế của các giấy tờ lô khoản nợ.

Khi tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua lô khoản nợ đấu giá nêu trên; Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam và Công ty đấu giá hợp danh Khánh An không chịu trách nhiệm đối với bất cứ rủi ro nào phát sinh đối với từng khoản nợ trong lô, giấy tờ của từng khoản nợ trong lô kể từ thời điểm lô khoản nợ được đấu giá thành