DATC tập trung xây dựng chiến lược cho giai đoạn mới

Đức Trung

Để hướng tới giai đoạn mới với tầm nhìn và định hướng phát triển phù hợp, năm 2022, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) sẽ hoàn thiện và báo cáo Bộ Tài chính phê duyệt Đề án Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2035. Đồng thời, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án Tái cơ cấu DATC giai đoạn 2021-2025.

Phối cảnh Trụ sở làm việc của DATC tại TP. Hà Nội. Ảnh: DATC
Phối cảnh Trụ sở làm việc của DATC tại TP. Hà Nội. Ảnh: DATC

Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh, nhiệm vụ

Năm 2021, bối cảnh đại dịch COVID-19 kéo dài đã ảnh hưởng lớn đến triển khai nhiệm vụ công tác và các phương án kinh doanh của DATC. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Tài chính và sự hỗ trợ của các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ; cùng với sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Ban Lãnh đạo và tinh thần nỗ lực của tập thểcansn bộ, viên chức, DATC đã hoàn thành mục tiêu kép: vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh.

Theo Phó Tổng giám đốc Dương Thanh Hiền, năm 2021, DATC đạt tổng doanh thu 1.525 tỷ đồng, bgằn 109% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế 218 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước 159 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch.

DATC tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao liên quan tới tái cơ cấu nợ Tổng công ty công nghiệp tàu thủy (SBIC); xử lý nợ các đơn vị thành viên Vinalines; tái cơ cấu Công ty cổ phần thực phẩm Miền Bắc thuộc Tổng công ty thuốc lá Việt Nam và nhiều đơn vị khác; qua đó, góp phần nâng cao năng lực tài chính, từng bước phục hồi hoạt động của các đơn vị gắn với việc thu hồi các khoản nợ của Chính phủ.

Đối với xử lý nợ tại Vinalines và các doanh nghiệp thành viên, lũy kế từ năm 2015 đến nay, DATC đã mua để xử lý từ các TCTD trên 11 nghìn tỷ đồng nợ xấu; thông qua nghiệp vụ xử lý nợ, DATC đã góp phần làm tăng vốn Nhà nước và thu nhập của các doanh nghiệp này hơn 6.052 tỷ đồng.

Báo cáo cũng nêu rõ, trước thực tế số lượng DNNN cần sự trợ giúp ngày càng giảm và sự cạnh trạnh gia tăng của thị trường mua bán nợ, để phù hợp với thực tế DATC đã có sự thay đổi linh hoạt các phương thức mua và xử lý nợ, từng bước đẩy mạnh mua và xử lý nợ thông qua hình thức đấu giá theo cơ chế thị trường.

Sự thay đổi linh hoạt này góp phần giúp DATC ký hợp đồng mua để xử lý khoảng 4.400 tỷ đồng nợ xấu của các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp; tham gia xử lý nợ, tái cơ cấu tài chính cho 10 doanh nghiệp, hoàn thành thoái vốn tại 3 doanh nghiệp.

Cùng với đó, DATC đã tích cực phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng và hoàn thiện để Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 42/2021/TT-BTC ngày 04/6/2021 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của DATC; Thông tư số 62/TT-BTC ngày 29/7/2021 về Quy chế tài chính của DATC. Qua đó, hoàn thiện hành lang pháp lý giúp DATC tiếp tục vai trò đầu tàu trong việc tham gia hỗ trợ, tái cơ cấu doanh nghiệp và mua bán, xử lý nợ và tài sản.

Xây dựng chiến lược cho giai đoạn mới

Mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp từ đầu năm và dự báo thị trường mua bán, xử lý nợ tiếp tục cạnh tranh nhưng với các thể chế, cơ chế quan trọng đã được phê duyệt DATC định hướng tiếp tục đẩy mạnh quy mô hoạt động mua và xử lý nợ gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp trong năm 2022.

Đồng thời, để hướng tới giai đoạn mới với tầm nhìn và định hướng phát triển phù hợp, DATC sẽ hoàn thiện và báo cáo Bộ Tài chính phê duyệt Đề án Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2035; Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án Tái cơ cấu DATC giai đoạn 2021-2025.

Bên cạnh đó, DATC tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ Chính phủ giao liên quan tới: hoạt động tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản loại trừ khỏi giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; tham gia tích cực vào quá trình tái cơ cấu để hỗ trợ sắp xếp lại và  cổ phần hóa các tập đoàn và tổng công ty Nhà nước theo Đề án do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ngoài ra, DATC sẽ chủ động nghiên cứu, đề xuất tham gia xử lý nợ có tính chất Nhà nước theo cơ chế đặc thù để từ đó góp phần  làm lành mạnh và nâng cao năng lực tài chính các định chế tài chính và doanh nghiệp liên quan.

Đặc biệt, thời gian tới DATC sẽ xây dựng kế hoạch hoạt động tích cực cùng các giải pháp thiết thực trong công tác chuyên môn để thực hiện có tính khả thi cao; rà soát để ban hành các quy trình, quy chế nội bộ đảm bảo đúng quy định pháp luật, công khai và minh bạch. Cùng với đó, chủ động đề xuất và phối kết hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ để tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách của Công ty.

DATC tiếp tục chú trọng đẩy mạnh công tác truyền thông và củng cố vai trò công tác Đảng, công tác đoàn thể, từ đó nâng cao tinh thần đoàn kết thống nhất nội bộ để tiếp tục phát huy và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2022.

Thời gian tới, DATC tếp tục sẽ quán triệt đề ra giải pháp triển khai thực hiện công tác chuyên môn; rà soát lại quy trình, quy chế nội bộ để nâng cao tính công khai, minh tạo cơ sở cho sự thống nhất trong định hướng cũng như hoạt động của DATC; khẩn trương hoàn thiện đề án Chiến lược phát triển DATC và tăng cường đoàn kết nội bộ, phấn đấu, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.