DATC tiếp tục đẩy mạnh bán đấu giá tài sản tại doanh nghiệp

PV.

Trung tâm Giao dịch, đầu tư, tư vấn mua bán nợ và tài sản (Trung tâm Hà Nội) thuộc Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đang lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản tại Công ty TNHH MTV Kinh Doanh nước sạch Nam Định và Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Ngòi Lao.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, tài sản đấu giá là máy móc thiết bị, phương tiện vận tải truyền dẫn, nguyên vật liệu tồn kho. Số lượng cụ thể là: Máy móc thiết bị 43 danh mục; Phương tiện vận tải 01 danh mục; Phương tiện truyền dẫn 01danh mục; Nguyên vật liệu tồn kho 139 danh mục.

Giá khởi điểmlà 182.864.800 đồng (Một trăm tám mươi hai triệu, tám trăm sáu mươi bốn nghìn, tám trăm đồng.), đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Đây là tài sản tồn đọng không cần dùng, chờ thanh lý được loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, Trung tâm Giao dịch, đầu tư, tư vấn mua bán nợ và tài sản tiếp nhận từ Công ty TNHH MTV Kinh Doanh nước sạch Nam Định và công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Ngòi Lao.

Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá của Trung tâm Hà Nội đặt ra đối với các tổ chức tham gia cần đáp ứng là: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (trụ sở, đại điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá tài sản phù hợp, số lượng chi nhánh…).

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá; tỷ lệ đấu giá thành; uy tín (trong 3 năm gần nhất không có khiếu nại nào của khách hàng)…

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và thông tư 48/2017/TT/BTC ngày 15/05/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố; Cùng với đó là các tiêu chí: Ký hợp đồng Mua bán tài sản đấu giá ba bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng.

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông tin công khai trên trang thông tin điện tử của DATC (www.datc.vn). Thời gian hết hạn nhận hồ sơ là ngày: 18 /06/2018 (trong giờ hành chính). Nộp hồ sơ tại: Số 6A Trần Quốc Toản, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm,TP. Hà Nội.