Đẩy mạnh kiểm soát công tác hoàn thuế giá trị gia tăng

PV.

Trong 11 tháng năm 2022,  cơ quan thuế các cấp đẩy mạnh kiểm soát công tác hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đảm bảo hoàn thuế đúng quy định của pháp luật.

Tính đến hết ngày 20/11/2022, Cơ quan thuế đã ban hành 18.085 quyết định hoàn thuế GTGT với tổng số tiền thuế hoàn 132.521 tỷ đồng.
Tính đến hết ngày 20/11/2022, Cơ quan thuế đã ban hành 18.085 quyết định hoàn thuế GTGT với tổng số tiền thuế hoàn 132.521 tỷ đồng.

Số liệu của Tổng cục Thuế cho thấy, tính đến hết ngày 20/11/2022, Cơ quan thuế đã ban hành 18.085 quyết định hoàn thuế GTGT với tổng số tiền thuế hoàn là 132.521 tỷ đồng, bằng 86,6% so với kinh phí hoàn thuế GTGT năm 2022 đã được Quốc hội phê duyệt (153.000 tỷ đồng), bằng 98% cùng kỳ năm 2021.

Cụ thể, hoàn cho xuất khẩu là 16.832 quyết định với tổng số tiền được hoàn là 118.845 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 89,6% tổng số đã hoàn, bằng 110,4% so với cùng kỳ năm 2021; Hoàn cho dự án đầu tư là 871 quyết định với tổng số tiền được hoàn là 13.271 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 10% tổng số đã hoàn, bằng 49% so với cùng kỳ năm 2021; Hoàn cho trường hợp khác là 382 quyết định với tổng số tiền được hoàn là 405 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,4% tổng số đã hoàn, bằng 80,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo số liệu do Kho bạc Nhà nước cung cấp, tính đến hết ngày 20/11/2022, tổng số tiền đã chi hoàn thuế GTGT qua hệ thống Kho bạc từ dự toán năm 2022 là 131.652 tỷ đồng.