100% đóng gói sản phẩm xuất khẩu có được hoàn thuế bảo vệ môi trường?

Hà Anh

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản gửi Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại công nghiệp Việt Nam để hướng dẫn về điều kiện được hoàn thuế bảo vệ môi trường đối với đóng gói sản phẩm xuất khẩu.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổng cục Hải quan cho biết, tại Điều 11 Luật Thuế bảo vệ môi trường, Điều 6 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP và Điều 8 Thông tư 152/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường quy định, người nộp thuế bảo vệ môi trường được hoàn thuế đối với các trường hợp:

- Hàng hóa nhập khẩu còn lưu kho, lưu bãi tại cửa khẩu và đang chịu sự giảm sát của cơ quan hải quan được tái xuất ra nước ngoài.

- Hàng hóa nhập khẩu để giao, bán cho nước ngoài thông qua đại lý tại Việt Nam.

- Xăng, dầu bán cho phương tiện vận tải của hãng nước ngoài trên tuyến đường qua cảng Việt Nam hoặc phương tiện vận tải của Việt Nam trên tuyến đường vận tải quốc tế theo quy định của pháp luật.

Trường hợp hàng hóa tạm nhập để tái xuất theo phương thức kinh doanh hàng tạm nhập, tái xuất được hoàn lại số thuế bảo vệ môi trường đã nộp tương ứng với số hàng tái xuất; hàng nhập khẩu do người nhập khẩu tái xuất ra nước ngoài được hoàn lại số thuế bảo vệ môi trường đã nộp đối với số hàng tái xuất ra nước ngoài...

Thủ tục, hồ sơ, trình tự, thẩm quyền giải quyết hoàn thuế bảo vệ môi trường đối với hàng xuất khẩu được thực hiện theo quy định như đối với việc giải quyết hoàn thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế xuất nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp của Công ty TNHH sản xuất và thương mại công nghiệp Việt Nam sử dụng 100% đóng gói sản phẩm xuất khẩu thì không thuộc đối tượng hoàn thuế bảo vệ môi trường.