Đẩy mạnh triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7

PV.

Nhằm đẩy mạnh thực hiện cải cách, hiện đại hóa hải quan, mới đây Tổng cục Hải quan đã tổ chức Hội thảo “Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7”. Với sự tham dự của 36 ngân hàng thương mại cùng nhiều doanh nghiệp, Hội thảo đã tập trung bàn về cơ chế phối hợp, tạo thuận lợi cho nghười nộp thuế

Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7 là nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục Hải quan trong năm 2017
Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7 là nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục Hải quan trong năm 2017

Để tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế nộp tiền mọi lúc, mọi nơi, trên mọi phương tiện, hạn chế tối đa việc thanh toán tiền mặt. Đồng thời, để thông tin nộp tiền thuế được thanh khoản kịp thời, chính xác, giảm thời gian nộp thuế, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa xuống bằng mức trung bình của nhóm nước ASEAN-4 theo chỉ đạo của Chính phủ, Tổng Cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 2082/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan phê duyệt đề án “Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7”. 

Đề án này là nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục Hải quan trong năm 2017 để hỗ trợ doanh nghiệp nộp tiền trực tiếp tại cổng thanh toán điện tử hải quan (24/7).

Theo đó, cơ quan hải quan sẽ trực tiếp hỗ trợ doanh nghiệp lập chứng từ nộp tiền từ những dữ liệu gốc, để hạn chế những sai sót trong thủ tục chuyển tiền.

Theo ông Lê Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng Cục Thuế XNK (xuất nhập khẩu), hiện việc nộp tiền thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa XNK được thực hiện theo quy định tại Thông tư 184/2015/TT-BTC tại cơ quan Hải quan, Kho bạc Nhà nước và qua tổ chức tín dụng.

Mặc dù, tỷ lệ thanh toán, nộp tiền điện tử qua ngân hàng phối hợp thu, Kho bạc Nhà nước hiện nay chiếm tỷ lệ cao trong tổng số tiền thuế nộp vào NSNN nhưng chưa hỗ trợ cho người nộp thuế chuyển tiền ngoài giờ giao dịch, các đơn vị hải quan còn phải bố trí nhân lực để phục vụ thu tiền mặt.

Nhiều giao dịch ngân hàng không truy vấn được thông tin hoặc truy vấn được thông tin không phù hợp với khai báo của doanh nghiệp (DN) nên không thực hiện thanh toán điện tử qua Cổng thanh toán điện tử hải quan.

Thực tế là, chủ yếu do DN khai báo không phù hợp với thông tin nộp tiền do Cổng thanh toán điện tử hải quan cung cấp nhưng ngân hàng không được phép sửa lại nếu người nộp thuế không chấp thuận, dẫn đến thông tin sai, lệch hoặc không chuyển tiền thanh toán điện tử cho người nộp thuế, ảnh hưởng đến thời gian thông quan hàng hóa, chưa đáp ứng được tốc độ thông quan của hệ thống VNACCS. 

Ông Lê Mạnh Hừng khẳng định, đề án này được triển khai sẽ đảm bảo thông tin nộp thuế của người nộp thuế toàn vẹn, không lộ bí mật thông tin trong quá trình trao đổi trên hệ thống.

Đặc biệt, triển khai đề án sẽ khắc phục hạn chế về giới hạn trường thông tin nộp tiền khi trao đổi một hoặc nhiều giấy nộp tiền thanh toán qua liên ngân hàng, khắc phục được hạn chế về thời gian giao dịch của các ngân hàng thương mại.

Đồng thời, hình thức thu thuế mới này sẽ giúp các ngân hàng phát triển và nâng cao dịch vụ thanh toán cho khách hàng, thu hút thêm khách hàng tiền năng, hạn chế sai sót thông tin cần phải tra soát của các chứng từ nộp tiền.

Được biết, theo tiến trình triển khai đề án, cơ quan Hải quan sẽ ký bổ sung thỏa thuận hợp tác với các ngân hàng thương mại đã ký kết phối hợp thu thuế. Theo đó, các ngân hàng thương mại phối hợp thu sẽ thống nhất với Tổng cục Hải quan bộ chuẩn thông điệp trao đổi thông tin.
Tại hội thảo, các ngân hàng phối hợp thu đã được nghe đại diện của Cục Thuế XNK và Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan phân tích những điểm mới, quy trình triển khai của đề án nộp thuế điểm tử 24/7 so với những quy định hiện hành.  
Đại diện các ngân hàng đã trao đổi cụ thể về các tiêu chí thông tin ngân hàng cần khai báo, việc xác nhận chữ ký số của DN ở phía ngân hàng, việc hỗ trợ của Tổng cục Hải quan với các ngân hàng trong các khâu trình duyệt... Những ý kiến đưa ra tại hội thảo bước đầu đã được phía Tổng cục Hải quan giải đáp.
Đại diện Tổng cục Hải quan cho biết, để triển khai đề án này, thời gian tới Tổng cục Hải quan sẽ ban hành quy trình trao đổi thông tin giữa các bên, đồng thời chính thức đưa ra những nội dung cần xin ý kiến và phía các ngân hàng thương mại sẽ góp ý bằng văn bản về những nội dung triển khai.