Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ

Theo Chinhphu.vn

(Taichinh) - Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về xây dựng kết cấu hạ tầng (KCHT) đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Một số công trình giao thông quan trọng, quy mô lớn được đầu tư, nâng cấp, đảm bảo kết nối giữa các vùng miền trong cả nước và quốc tế. Nguồn: internet
Một số công trình giao thông quan trọng, quy mô lớn được đầu tư, nâng cấp, đảm bảo kết nối giữa các vùng miền trong cả nước và quốc tế. Nguồn: internet

Sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về “Xây dựng KCHT đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020” (Nghị quyết số 13-NQ/TW), đến nay đã đạt được những kết quả tích cực.

Nghị quyết đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đạt được nhiều thành tựu rõ nét trong phát triển KCHT kinh tế - xã hội.

Các nhiệm vụ về xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển KCHT, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đã và đang được khẩn trương xây dựng, hoàn thiện theo Chương trình hành động của Chính phủ tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/6/2012 (Nghị quyết số 16/NQ-CP).

Một số công trình giao thông quan trọng, quy mô lớn được đầu tư, nâng cấp, đảm bảo kết nối giữa các vùng miền trong cả nước và quốc tế; các tuyến đường cao tốc, cảng hàng không, cảng biển… đang được đẩy nhanh tiến độ thi công; hạ tầng giao thông ở các vùng kinh tế trọng điểm được ưu tiên bố trí vốn đầu tư để sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng...

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và Nghị quyết số 16/NQ-CP vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như khả năng tích lũy và đầu tư của nền kinh tế chưa đáp ứng được yêu cầu đầu tư cho các dự án KCHT trọng điểm; công tác giải phóng mặt bằng vẫn là điểm nghẽn trong triển khai các dự án đầu tư phát triển, nhất là ở các khu vực đô thị...

Để tiếp tục thực hiện thành công các mục tiêu của Nghị quyết số 13-NQ/TW, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành khẩn trương hoàn thành xây dựng các văn bản Luật trong Chương trình hành động của Chính phủ ban hành tại Nghị quyết số 16/NQ-CP.

Các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục rà soát quy hoạch các lĩnh vực KCHT, đảm bảo cân đối giữa nhu cầu và nguồn lực thực hiện, nâng cao tính khả thi của các quy hoạch, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong năm 2015 - 2016 để triển khai thực hiện.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương hướng dẫn thực hiện quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ chuẩn bị đầu tư; thủ tục chuyển đổi hình thức đầu tư dự án đang đầu tư bằng vốn đầu tư công; hồ sơ, thủ tục phê duyệt đề xuất dự án của nhà đầu tư; hồ sơ, thủ tục cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án; chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng dự án và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, ban hành trong quý IV/2015.

Đồng thời nghiên cứu sửa đổi quy định về chuẩn bị và thực hiện dự án đầu tư phát triển KCHT, trong đó có nội dung đảm bảo việc duy tu, bảo trì các công trình KCHT trong quá trình sử dụng, vận hành, khai thác.

Bên cạnh đó ưu tiên vốn ODA cho các dự án đặc biệt quan trọng cấp bách, không có khả năng thu hút vốn tư nhân. Sử dụng ODA là chất xúc tác để khơi thông các nguồn vốn tư nhân qua các mô hình PPP. Nghiên cứu đánh giá tình hình huy động, sử dụng vốn từ khu vực tư nhân (bao gồm cả nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài) cho đầu tư KCHT.

Dự kiến khả năng huy động vốn để phát triển KCHT

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính nghiên cứu đánh giá tình hình huy động, sử dụng vốn cho đầu tư kết cấu hạ tầng (theo các nguồn vốn: Ngân sách nhà nước, nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và vốn vay ưu đãi, nguồn vốn từ khai thác tài sản kết cấu hạ tầng và khai thác quỹ đất gắn liền với tài sản kết cấu hạ tầng) và dự kiến khả năng huy động vốn từ các nguồn trên để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kết cấu hạ tầng cho giai đoạn 2016-2020, đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu của Nghị quyết số 13-NQ/TW và Nghị quyết số 16/NQ-CP, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý IV/2015.

Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng kinh phí chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án của Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh; cơ chế tài chính thực hiện dự án đầu tư theo hợp đồng BT; phương án tài chính của dự án; quyết toán công trình dự án và các vấn đề có liên quan khác thuộc thẩm quyền quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, ban hành trong quý IV/2015.

Giải quyết vướng mắc về giải phóng mặt bằng

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu đề án và các biện pháp, cơ chế, chính sách giải phóng mặt bằng theo Luật Đất đai năm 2013, giải quyết các vướng mắc thực tiễn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý III/2016.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tích cực thực hiện công tác giải phóng và bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, đảm bảo tiến độ và chất lượng xây dựng các công trình KCHT.

Về công tác đảm bảo an toàn trong các hoạt động thi công xây dựng và quản lý công trình, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát và chỉ đạo để có các biện pháp hữu hiệu bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông trong thi công các công trình KCHT.

Đề xuất hình thức chuyển nhượng quyền khai thác KCHT giao thông vận tải

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương xây dựng danh mục và đề xuất hình thức chuyển nhượng quyền khai thác, cho thuê các dự án, hạng mục KCHT giao thông vận tải được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách hoặc có nguồn gốc từ ngân sách, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý IV/2015.

Đồng thời tập trung chỉ đạo hoàn thành đúng tiến độ đối với các công trình hạ tầng giao thông như nâng cấp quốc lộ, các tuyến đường cao tốc, cảng Lạch Huyện, đường sắt đô thị tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh... để sớm đưa vào khai thác, sử dụng.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu cơ chế, chính sách xã hội hoá thu hút đầu tư vào hạ tầng thuỷ lợi, đặc biệt đối với các dự án chống ngập cho các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý IV/2015.