Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo:

Đấy nhanh tiến độ phát triển kinh tế xã hội địa phương

Theo VPCP.

(Tài chính) Vừa qua, Chính phủ đã đưa nhóm công tác điều hành địa phương vào chương trình họp, chỉ đạo như sau:

Đấy nhanh tiến độ các dự án giao thông, góp phần tăng cường cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển KT-XH. Nguồn: internet
Đấy nhanh tiến độ các dự án giao thông, góp phần tăng cường cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển KT-XH. Nguồn: internet

Khẩn trương xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH 2016-2020

Chỉ đạo việc triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương phấn đấu hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và 5 năm 2011-2015 ở mức cao nhất; khẩn trương xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 nhằm phục vụ Đại hội Đảng các cấp...

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm cụ thể hóa các nội dung này trong văn bản hướng dẫn của Bộ đối với các bộ, ngành và địa phương khi xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

Về triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tính toán, cân đối ngân sách nhà nước trong trung hạn, bao gồm chi đầu tư, chi thường xuyên, chi trả nợ và các khoản chi khác. Đối với nguồn vốn trái phiếu Chính phủ phải tính toán kỹ, bảo đảm an toàn tài chính quốc gia.

Đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2016-2020 tập trung thực hiện 2 chương trình là Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Việc kiên quyết cắt giảm các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc tập trung nguồn vốn đầu tư công cho các chương trình thực sự cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia.

Chủ tịch quận, huyện, phường, xã của Hà Nội chịu trách nhiệm nếu để xảy ra buôn lậu

Theo văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389),  thành phố Hà Nội phải tập trung chỉ đạo quyết liệt để từng bước ngăn chặn, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại.

Thủ trưởng các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND quận (huyện), phường (xã) phải chịu trách nhiệm trước cấp trên nếu trên địa bàn để xảy ra tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nghiêm trọng, kéo dài.

Đồng thời kiên quyết xử lý kỷ luật, buộc thôi việc những cán bộ, công chức có hành vi bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu.

Phó Thủ tướng yêu cầu thành phố Hà Nội cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân không tham gia, không tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất hàng giả; khen thưởng, bảo vệ những người dũng cảm tố giác hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất hàng giả; tuyên truyền công khai kết quả xử lý một số vụ điển hình trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đấy nhanh tiến độ 3 dự án giao thông lớn

Theo văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải,  Bộ Giao thông vận tải tiếp tục chỉ đạo Chủ đầu tư đôn đốc các nhà thầu tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ đối với các hạng mục đã có mặt bằng thi công, tăng cường công tác giám sát, bảo đảm chất lượng các công trình, dự án cầu Nhật Tân và đường hai đầu cầu, đường nối sân bay Nội Bài - cầu Nhật Tân, Nhà ga hành khách T2-Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Đối với dự án xây dựng cầu Nhật Tân và đường nối hai đầu cầu, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan thuế tạm thời chưa thu thuế nhập khẩu và thuế VAT đối với các nhà thầu nước ngoài. Việc thu thuế sau khi Bộ Giao thông vận tải vận tải bố trí được vốn đối ứng thanh toán.

UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo UBND quận Tây Hồ và Ban, ngành liên quan trong tháng 8 này giải quyết dứt điểm tồn tại, vướng mắc trên mặt bằng thi công gói thầu số 2, đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo Tổng công ty Điện lực Hà Nội tổ chức thi công di dời, hạ ngầm đường dây điện 22 KV và 110 KV để bàn giao mặt bằng hạng mục bổ sung cho dự án, đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Đối với dự án đường nối sân bay Nội Bài - cầu Nhật Tân, Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo rà soát năng lực của Nhà thầu gói thầu số 4 do tiến độ và khối lượng thực hiện chậm so với yêu cầu. Cần thiết có thể thay thế Nhà thầu khác hoặc bổ sung năng lực cho gói thầu để đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Đối với dự án xây dựng Nhà ga hành khách T2-Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra chất lượng, an ninh, an toàn trên công trường; đẩy nhanh quá trình hoàn thiện các thủ tục có liên quan và đào tạo nguồn nhân lực để bảo đảm đưa công trình vào khai thác được ngay sau khi hoàn thành.