Đẩy nhanh tiến độ thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất dôi dư

Hà Anh

Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Tây Ninh gửi đến trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV về khẩn trương lập phương án rà soát, sắp xếp trụ sở nhà, đất để xử lý trụ sở nhà đất dôi dư, Bộ Tài chính cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để đẩy nhanh tiến độ thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định.

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để đẩy nhanh tiến độ thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất. Ảnh  minh họa.
Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để đẩy nhanh tiến độ thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất. Ảnh minh họa.

Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị Bộ Tài chính cần sớm lập phương án rà soát, sắp xếp trụ sở nhà, đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để xử lý trụ sở nhà đất dôi dư theo các hình thức phù hợp, tránh lãng phí trong việc quản lý tài sản công.

Đồng thời, cử tri tỉnh Tây Ninh cũng kiến nghị, điều chỉnh nhiệm vụ bán nhà, đất thuộc trụ sở làm việc dôi dư sau khi rà soát sắp xếp lại theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ từ cơ quan nhà nước có tài sản công sang Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (huyện) thực hiện.

Giải đáp về những vấn đề kiến nghị trên, Bộ Tài chính cho biết, liên quan tới vấn đề đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà đất, thực hiện Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017, Bộ Tài chính đã và đang phối hợp với các bộ, ngành và địa phương để thực hiện vấn đề này.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, góp quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả, tránh lãng phí nhà, đất và tháo gỡ vướng mắc, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 10/12/2019 và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021.

Cùng với đó, Bộ Tài chính đã có Công văn số 8238/BTC-QLCS ngày 26/7/2021 gửi các Bộ, ngành, địa phương để thực hiện Nghị định số 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Tại Công văn này, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương quan tâm chỉ đạo các cơ quan có liên quan tập trung thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất và kiểm tra tình hình thực tế thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã có Công văn số 14504/BTC-QLCS ngày 22/12/2021 đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện sắp xếp lại, xử lý tài sản công (nhà, đất, xe ô tô, máy móc, thiết bị) để bố trí sử dụng, xử lý tài sản dôi dư theo đúng tiêu chuẩn, định mức và quy định của pháp luật...

Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để đẩy nhanh tiến độ thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định.

Liên quan tới việc tổ chức bán trụ sở làm việc, Bộ Tài chính cho biết, theo quy định tại khoản 3 Điều 43 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công quy định hoặc cơ quan nhà nước có tài sản bán có trách nhiệm tổ chức bán tài sản theo quy định của pháp luật. Do đó, quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP là phù hợp với Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.