Bảo hiểm Xã hội Việt Nam:

Đẩy nhanh tiến độ xác nhận cho người lao động hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà

Thu An

Thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, ngành Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đã sẵn sàng bố trí nhân lực, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để tiếp nhận, xác nhận tình trạng tham gia BHXH bắt buộc của người lao động (NLĐ) để NLĐ được nhận gói hỗ trợ chính xác, kịp thời.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg nêu rõ, 2 đối tượng sẽ được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà khi đáp ứng các điều kiện sau: NLĐ đang làm việc trong doanh nghiệp (DN) tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng/người.

NLĐ quay trở lại thị trường lao động, đang làm việc trong DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm với mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ cho các đối tượng tối đa 3 tháng theo phương thức chi trả hằng tháng.

Đây là chính sách hết sức thiết thực, kịp thời, không chỉ giảm thiểu khó khăn cho NLĐ, mà còn là động lực để thu hút NLĐ trở lại làm việc tại DN; giúp DN giữ chân, thu hút lao động để có đủ nhân lực cho phục hồi sản xuất kinh doanh.

Triển khai chính sách này, BHXH Việt Nam được giao trách nhiệm xác nhận tình trạng tham gia BHXH bắt buộc của NLĐ để xác minh đối tượng thụ hưởng. Cụ thể, trên cơ sở danh sách NLĐ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà (theo Mẫu số 02, 03 ban hành kèm theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg) do người sử dụng lao động (SDLĐ) gửi đến, cơ quan BHXH xác nhận các trường hợp NLĐ đang tham gia BHXH bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm DN lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà để xác minh đối tượng thụ hưởng.

Nhằm giúp NLĐ nhanh chóng được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, ngành BHXH Việt Nam sẵn sàng tập trung nhân lực, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; trong đó phát huy lợi thế có sẵn dữ liệu người tham gia BHXH để tiếp nhận và xác nhận sớm nhất việc tham gia BHXH bắt buộc của NLĐ và giải quyết tối đa trong 2 ngày làm việc.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam sẽ kịp thời chỉ đạo cơ quan BHXH các cấp phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, hướng dẫn DN, người SDLĐ sớm lập danh sách NLĐ để được xác nhận và hỗ trợ theo quy định.  

Đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin kịp thời để NLĐ có đủ điều kiện nhanh chóng tiến hành thủ tục gửi đơn vị SDLĐ, cơ quan BHXH xác nhận nhằm được nhận hỗ trợ theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg kịp thời, công khai, minh bạch.

Có thể nói, để kịp thời hỗ trợ NLĐ và người SDLĐ gặp khó khăn, do đại dịch COVID-19 theo tinh thần các Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, BHXH Việt Nam đã chủ động triển khai nhiều giải pháp để đưa chính sách hỗ trợ của Nhà nước đến với người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp một cách sớm nhất, góp phần hiệu quả trong việc tháo gỡ khó khăn cho đơn vị, DN.