Kiên quyết xử lý nghiêm hành vi trốn đóng, nợ bảo hiểm xã hội

Đức Bảo

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND để khắc phục tình trạng nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) có chiều hướng tăng cao, đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Kế hoạch số 71/KH-UBND, trong 2 tháng đầu năm 2022, tổng số nợ trên địa bàn TP. Hà Nội là 6.236,3 tỷ đồng, tăng 2.275,9 tỷ đồng so với ngày 31/12/2021.

Trước tình trạng đó, để giảm số tiền nợ đọng BHXH, UBND TP. Hà Nội đề ra kế hoạch tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra, đôn đốc quyết liệt đối với các doanh nghiệp nợ BHXH của người lao động; kiên quyết xử lý nghiêm hành vi trốn đóng, nợ BHXH của người lao động theo quy định của pháp luật. 

Đồng thời, UBND TP. Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã phân công rõ trách nhiệm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị; đồng thời, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện, kịp thời rút kinh nghiệm; chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật về BHXH, nhất là hành vi vi phạm pháp luật về BHXH.

Cùng với các biện pháp trên, UBND TP. Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết các chế độ BHXH cho người lao động; công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng danh tính của các đơn vị, doanh nghiệp nợ BHXH; biểu dương, khen thưởng đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện tốt chế độ, chính sách BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Bên cạnh đó, UBND TP. Hà Nội đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đẩy mạnh thanh tra và phối hợp với cơ quan BHXH thực hiện các trình tự, thủ tục, hồ sơ chuyển cơ quan Công an điều tra để xử lý nghiêm những đơn vị, doanh nghiệp cố tình nợ đóng, trốn đóng BHXH, làm ảnh hưởng quyền lợi của người lao động.

Công an TP. Hà Nội và Công an quận, huyện, thị xã phối hợp với cơ quan BHXH điều tra, xác minh, xử lý các doanh nghiệp báo cáo là đã đóng BHXH, đã nộp tiền BHXH để đưa vào chi phí hợp lý giảm trừ thuế, nhưng thực tế chưa đóng hoặc vẫn nợ đóng BHXH.

UBND TP. Hà Nội cũng yêu cầu BHXH, Liên đoàn Lao động Thành phố và Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội phối hợp tăng cường kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp nợ BHXH thuộc các khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội thực hiện việc đóng nộp BHXH theo đúng quy định của pháp luật.

UBND TP. Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu năm 2022, tỷ lệ nợ BHXH phải tính lãi giảm chỉ còn 2,5% (giảm 0,53% so năm 2021), góp phần đảm bảo tốt hơn quyền lợi của người lao động trong tình hình dịch bệnh kéo dài.