Đề xuất ba gói bảo hiểm xã hội ngắn hạn

Theo T.Ngôn/nld.com.vn

Thương binh và Xã hội vừa có tờ trình gửi Chính phủ về Đề án thực hiện thí điểm gói bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện ngắn hạn, linh hoạt. Cụ thể, gồm gói BHXH tự nguyện hiện hành bổ sung chế độ thai sản; gói BHXH tự nguyện hiện hành bổ sung chế độ ốm đau; gói BHXH tự nguyện hiện hành bổ sung chế độ trợ cấp gia đình/trẻ em.

Lao động tự do có thêm nhiều lựa chọn tham gia BHXH tự nguyện. 
Lao động tự do có thêm nhiều lựa chọn tham gia BHXH tự nguyện. 

Trong đó, gói BHXH tự nguyện hiện hành bổ sung chế độ thai sản được thiết kế trên cơ sở của chính sách BHXH tự nguyện hiện hành (chế độ hưu trí và tử tuất) bổ sung thêm quyền lợi về thai sản khi người lao động sinh con, với điều kiện người lao động đã đóng BHXH tự nguyện từ đủ 12 tháng trở lên và không được nhận BHXH một lần.

Gói BHXH tự nguyện hiện hành bổ sung chế độ ốm đau được thiết kế trên cơ sở của chính sách BHXH tự nguyện hiện hành (chế độ hưu trí và tử tuất) bổ sung quyền lợi được hưởng khi người lao động gặp rủi ro ốm đau (tối đa 30 ngày trong 1 năm) với điều kiện người lao động đang đóng BHXH tự nguyện và không được nhận BHXH một lần.

Riêng gói BHXH tự nguyện hiện hành bổ sung chế độ trợ cấp gia đình/trẻ em được thiết kế trên cơ sở của chính sách BHXH tự nguyện hiện hành (chế độ hưu trí và tử tuất) bổ sung quyền lợi được hưởng khi người lao động tham gia BHXH tự nguyện có con dưới 6 tuổi (được hưởng trợ cấp hằng tháng bằng 350.000 đồng/con cho đến khi con đủ 6 tuổi) với điều kiện người lao động đang đóng BHXH tự nguyện và không được nhận BHXH một lần.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng khẳng định đây là chính sách mới, phức tạp, quá trình nghiên cứu phát sinh một số khó khăn, vướng mắc. Do vậy, để có cơ sở phân tích, đánh giá tác động cụ thể, toàn diện hơn, dự báo được chính xác số người tham gia, thụ hưởng và nguồn kinh phí cần thiết bảo đảm cho các gói BHXH tự nguyện ngắn hạn linh hoạt theo đề nghị của các bộ, ngành thì cần có thêm thời gian để nghiên cứu, hoàn thiện.