Đề xuất Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam - Cuba gồm 618 dòng thuế

Minh Hà

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba giai đoạn 2022 - 2027.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cần ban hành Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt cho giai đoạn 2022-2027

Bộ Tài chính cho biết, Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba đã được ký kết vào ngày 9/11/2018. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 10/2/2020 phê duyệt Hiệp định này.

Để thực thi Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba, Việt Nam cần ban hành các văn bản pháp lý, trong đó có Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực thi Hiệp định theo từng giai đoạn. 

Ngày 3/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2020/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba giai đoạn 2020-2023 theo Danh mục Biểu thuế hài hòa ASEAN phiên bản 2017 (Danh mục AHTN 2017). Nghị định số 39/2020/NĐ-CP sẽ hết hiệu lực sau ngày 31/12/2023. 

Theo thông lệ của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO), Danh mục hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (Danh mục HS) sẽ được sửa đổi 5 năm một lần để cập nhật theo xu hướng phát triển của thương mại.

Danh mục Biểu thuế hài hòa ASEAN phiên bản 2022 (Danh mục AHTN 2022) được xây dựng trên nền Danh mục HS 2022 và áp dụng chung cho các nước ASEAN. Ngày 8/3/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 29/NQ-CP phê duyệt Danh mục AHTN 2022. Theo đó, Danh mục AHTN 2022 sẽ được áp dụng cho giai đoạn 2023- 2027. 

Để tiếp tục thực hiện cam kết thuế nhập khẩu trong Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba và tuân thủ các cam kết quốc tế, Việt Nam cần ban hành Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt cho giai đoạn 2022-2027, thống nhất với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam theo AHTN 2022.

Mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt trung bình giai đoạn 2023-2027 là 2,1%

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba giai đoạn 2022-2027 gồm: Mã hàng, mô tả hàng hóa, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo các giai đoạn được nhập khẩu từ các lãnh thổ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này đối với từng mã hàng.  

Về tổng thể, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt giai đoạn 2022-2027 gồm 618 dòng thuế AHTN 2022 ở cấp độ 8 số.

Về mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt trung bình năm 2022 là 2,4%; mức thuế suất trung bình giai đoạn 2023 - 2027 là 2,1%.

Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với các mặt hàng áp dụng hạn ngạch thuế quan thuộc các nhóm: 04.07 (trứng gia cầm), 17.01 (đường), 24.01 (lá thuốc lá) và 25.01 (muối) là mức thuế suất trong hạn ngạch; danh mục và lượng 6 hạn ngạch thuế quan nhập khẩu hàng năm theo quy định của Bộ Công Thương và mức thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch áp dụng theo quy định của Chính phủ tại thời điểm nhập khẩu.

Điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

Tương tự quy định tại các Nghị định của Chính phủ về biểu thuế của Việt Nam để thực hiện các FTA hiện hành, dự thảo Nghị định cũng quy định các điều kiện để hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba, gồm các điều kiện sau:

(i) Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định này.

(ii) Được nhập khẩu vào Việt Nam từ lãnh thổ Cộng hòa Cuba và hàng hoá nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước (tương tự quy định tại các Nghị định ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam hiện hành về việc cho phép áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước).

(iii) Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa và có chứng từ, chứng nhận xuất xứ hàng hoá theo quy định của Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba.