Đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn cho hoạt động thanh toán thực hiện dịch vụ công trực tuyến

PV.

(Tài chính) Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư quy định về phương thức, cơ chế và các yêu cầu đảm bảo an toàn cho hoạt động thanh toán đối với việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo dự thảo Thông tư, về phương thức thanh toán, dự thảo dự kiến cơ quan cung cấp dịch vụ công trực tuyến khi có nhu cầu triển khai hoạt động thanh toán, căn cứ vào quy mô và kế hoạch phát triển để lựa chọn triển khai các phương thức thanh toán trực tuyến phù hợp.

Dự thảo quy định có 3 phương thức thanh toán gồm: Thanh toán thông qua tài khoản thanh toán được cung cấp trực tiếp từ các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán hợp pháp; sử dụng phương thức trung gian thanh toán của các tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán được cấp phép bởi cơ quan có thẩm quyền; xây dựng và sử dụng cổng thanh toán điện tử phù hợp các yêu cầu của cơ quan cấp phép có thẩm quyền.

Ngoài ra, cơ quan cung cấp dịch vụ công trực tuyến cân nhắc lựa chọn đơn vị cung cấp phương thức thanh toán hoặc triển khai phương thức thanh toán có hỗ trợ đa dạng các phương tiện thanh toán, như: Thanh toán chuyển khoản; thanh toán qua thẻ tín dụng; thanh toán qua séc điện tử; thanh toán qua ví điện tử; thanh toán qua các phương tiện khác phù hợp quy định đối với tài khoản thanh toán đang sử dụng.

Cũng theo dự thảo, cơ quan cung cấp dịch vụ công trực tuyến khi triển khai các phương thức thanh toán cần đảm bảo các cơ chế: Công bố toàn bộ các phương thức thanh toán áp dụng trên cổng thông tin điện tử, kèm theo giải thích rõ ràng, chính xác để người sử dụng có thể hiểu và lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp.

Đồng thời, dự thảo yêu cầu phải lưu trữ toàn bộ chứng từ điện tử chứa những thông tin chi tiết về từng giao dịch thanh toán đã được thực hiện, đồng thời tạo điều kiện cho người sử dụng xem, in ấn và lưu trữ chứng từ ngay thời điểm chứng từ được khởi tạo.

Cũng như phải thiết lập và công bố các chính sách đảm bảo tính riêng tư, bảo mật thông tin cho người sử dụng; thiết lập các giải pháp kỹ thuật và các chính sách đảm bảo tính an toàn và thuận tiện cho các giao dịch.

Bên cạnh đó, cơ chế thanh toán khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến còn phải cung cấp các hóa đơn, chứng từ tài chính phù hợp quy định pháp luật cho người sử dụng khi thực hiện thanh toán. Thiết lập các biện pháp xác thực mạnh bao gồm: xác thực đa nhân tố, xác thực bằng chữ ký số nhằm đảm bảo tính xác thực và chống chối bỏ đối với các bên tham gia giao dịch.

Ngoài ra, dự thảo còn quy định việc hỗ trợ cơ chế hoàn phí trực tuyến đối với các giao dịch không thành công hoặc các giao dịch phải hoàn phí khác. Và có cơ chế xác thực tài khoản tham gia thanh toán, ngăn chặn việc dùng tài khoản giả mạo để thanh toán.

Dự thảo cũng yêu cầu việc thiết lập hệ thống thông tin phục vụ hoạt động thanh toán phải đảm bảo kết nối trực tuyến 24 giờ trong 1 ngày và 7 ngày trong tuần. Thời gian dừng hệ thống để bảo trì tối đa là 3 giờ/lần bảo trì và phải có thông báo trước cho người sử dụng.