Đề xuất giảm 50% mức đóng Bảo hiểm thất nghiệp cho doanh nghiệp

PV.

Đây là nội dung quan trong được đề cập tại Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh mức đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đối với người sử dụng lao động.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, điều chỉnh mức đóng BHTN đối với người sử dụng lao động quy định tại Điều 57 của Luật Việc làm 2013 từ 1% xuống còn 0,5% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia BHTN (Thời gian áp dụng nội dung này: Bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng kế tiếp của ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành cho đến hết năm 2019).

Cũng theo Dự thảo Nghị quyết này, Quốc hội giao Chính phủ thực hiện một số nhiệm vụ nêu sau:

Một là, tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách BHTN và việc điều chỉnh mức đóng BHTN.

Hai là, bảo đảm người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ về BHTN; công khai, minh bạch thông tin về việc đóng, hưởng BHTN cho người lao động, người sử dụng lao động; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm về BHXH.

Ba là, tổng kết đánh giá thực tiễn thực hiện điều chỉnh mức đóng BHTN đối với người sử dụng lao động và nghiên cứu, đề xuất mức đóng BHTN từ năm 2020 trở đi.

Bốn là, nghiên cứu, đề xuất với Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định mức chi phí quản lý BHTN sau khi điều chỉnh để đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác quản lý BHTN.