Kết nối dữ liệu điện tử về bảo hiểm y tế

Theo daibieunhandan.vn

Việc phát triển Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế (BHYT) không chỉ mang ý nghĩa lịch sử với BHYT mà cả với ngành công nghệ thông tin. Bởi với hệ thống này công nghệ thông tin đã kết nối toàn bộ hệ thống và dữ liệu về BHYT từ tất cả cơ sở khám chữa bệnh, khởi đầu cho việc hiện thực hóa công tác giám định điện tử chi phí khám chữa bệnh BHYT.

Người dân khám chữa bệnh BHYT được giảm thiểu thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian khi đi khám chữa bệnh. Nguồn: internet.
Người dân khám chữa bệnh BHYT được giảm thiểu thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian khi đi khám chữa bệnh. Nguồn: internet.

Hệ thống thông tin giám định BHYT là kỳ vọng của Chính phủ, bảo đảm quyền lợi của nhân dân tham gia BHYT được minh bạch. Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin Giám định BHYT được đưa vào vận hành chính thức sẽ là điểm tiếp nhận toàn bộ dữ liệu từ cơ sở khám chữa bệnh đã được chuẩn hóa đến Hệ thống Thông tin giám định BHYT.

Theo Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Nguyễn Thị Minh, không chỉ là một công cụ hiệu quả để quản lý và thanh toán chi phí khám chữa bệnh, Hệ thống Thông tin giám định BHYT còn có ý nghĩa rất lớn với sự phát triển, vị thế của ngành BHXH.

Hệ thống này sẽ góp phần tạo lập cả hệ thống dữ liệu vô cùng quan trọng, có giá trị lớn cho các nhà hoạch định khi xây dựng các chính sách trong lĩnh vực quản lý con người, chăm sóc sức khỏe... Tuy nhiên, bản thân chính sách BHYT đã là một lĩnh vực nhạy cảm, có độ “mở” lớn, nên cần bổ sung liên tục đã đặt ra nhiều “đề bài” để bảo đảm đúng, đủ nguyên tắc giám định BHYT.

Theo đánh giá của BHXH Việt Nam, phần mềm giám định là một trong những nội dung quan trọng để BHXH Việt Nam tiến tới mục tiêu hiện đại hóa ngành BHXH, sẵn sàng triển khai thực hiện giao dịch điện tử lĩnh vực BHYT ngay khi Nghị quyết của Chính phủ về Giao dịch điện tử lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp có hiệu lực.

Hệ thống Thông tin giám định BHYT được vận hành đồng bộ sẽ mang lại ích lợi không nhỏ cho cả 3 bên là người dân, cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan BHXH. Theo đó, người dân khám chữa bệnh BHYT được giảm thiểu thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian khi đi khám chữa bệnh.

Cùng với việc Bộ Y tế sẽ cập nhật kết quả xét nghiệm theo từng hồ sơ lên Cổng dữ liệu, bệnh nhân chuyển tuyến sẽ không bị các chỉ định trùng lặp trong các xét nghiệm, chỉ định cận lâm sàng đã thực hiện...

Cơ sở khám chữa bệnh có thể khai thác bệnh sử, kết quả xét nghiệm của bệnh nhân để có các chỉ định hợp lý, đồng thời quản lý và ngăn ngừa được tình trạng trục lợi quỹ khám chữa bệnh BHYT, giảm bớt thời gian tổng hợp, lập các báo cáo theo quy định của Bộ Y tế, Tài chính...

Về phía cơ quan BHXH, Hệ thống thông tin giám định BHYT là công cụ hiệu quả trong quản lý quỹ khám chữa bệnh BHYT. Theo dõi được tình hình sử dụng Quỹ tại từng địa phương, từng cơ sở khám chữa bệnh từng giờ, từng ngày, phát hiện kịp thời các sai sót, chi phí bất thường để kịp thời chấn chỉnh các sai phạm, giảm sức ép lên công tác giám định BHYT trong bối cảnh khối lượng công việc ngày càng lớn.

Tính đến tháng 11/2016, số cơ sở y tế kết nối với Hệ thống giám định BHYT đã đạt 99% so với kế hoạch, chỉ có một số ít trạm y tế xã vùng sâu, xa chưa thể kết nối do thiếu hạ tầng mạng internet, đã được thống nhất phương án khắc phục bằng tập trung dữ liệu về trung tâm y tế huyện.


Hệ thống cũng đã đạt tỷ lệ liên thông dữ liệu 97%. Đánh giá bước đầu cho thấy 100% hồ sơ do các cơ sở khám chữa bệnh chuyển tiếp lên cổng tiếp nhận đều được kiểm soát tự động qua các quy tắc của phần mềm. Phần mềm giám định đã cảnh báo được những chi phí bất hợp lý.