Để xuất giảm điều kiện về thời gian đóng BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu

Theo A.Khánh/nld.com.vn

BHXH Việt Nam kiến nghị Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội sớm điều chỉnh quy định giảm điều kiện về thời gian đóng BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu xuống 15 năm.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

BHXH Việt Nam vừa có báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện. Theo đó, trong năm 2018, số người tham gia BHXH tự nguyện là 277.190 người. Trong đó, 2.938 người thuộc hộ nghèo được Nhà nước hỗ trợ 30% với số tiền trên 1 tỷ đồng; 4.390 người thuộc hộ cận nghèo được Nhà nước hỗ trợ 25% với số tiền gần 2 tỷ đồng và 269.862 người được Nhà nước hỗ trợ 10% với số tiền trên 36 tỷ đồng.

Sáu tháng đầu năm 2019, tổng số người tham gia bảo hiểm tự nguyện (BHTN) lên tới 405.000 người. Trong đó, Nhà nước hỗ trợ đóng 34 tỷ đồng. Theo BHXH, số người tham gia BHXH tự nguyện tăng do Luật BHXH không quy định trần tuổi tham gia BHXH tự nguyện. Cạnh đó mức đóng linh hoạt phù hợp với người có thu nhập thấp và đặc biệt được Nhà nước hỗ trợ, tạo điều kiện tham gia.

Tuy nhiên, theo đánh giá của BHXH Việt Nam, hiện nay mức hỗ trợ đóng BHXH tư nguyện của Nhà nước còn hạn chế, điều kiện về thời gian đóng BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu còn dài làm giảm tính hấp dẫn. Do vậy, BHXH Việt Nam kiến nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sớm điều chỉnh quy định giảm điều kiện về thời gian đóng BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu xuống 15 năm và tiến tới còn 10 năm (hiện nay quy định 20 năm)

BHXH Việt Nam kiến nghị Bộ LĐ-TB-XH sớm điều chỉnh quy định giảm điều kiện về thời gian đóng BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu xuống 15 năm
BHXH Việt Nam kiến nghị Bộ LĐ-TB-XH sớm điều chỉnh quy định giảm điều kiện về thời gian đóng BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu xuống 15 năm

Ngoài ra nhận thức của người dân về tác dụng, ý nghĩa của việc tham gia BHXH còn chưa đầy đủ. Đa số chưa hình thành ý thức tham gia BHTN lúc trẻ để hưởng lương hưu khi về già... Người lao động khu vực phi chính thức đa phần việc làm không ổn định, thu nhập thấp, không thường xuyên.

Do vậy, BHXH Việt Nam kiến nghị Bộ LĐ-TB-XH sớm điều chỉnh quy định giảm điều kiện về thời gian đóng BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu xuống 15 năm và tiến tới còn 10 năm (hiện nay quy định 20 năm) theo Nghị quyết số 28/2018 Ban chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH. Đồng thời, tăng hỗ trợ mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện, nhất là đối tượng không thuộc hộ nghèo, cận nghèo.