Đề xuất nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày, nghỉ Lễ Quốc khánh 4 ngày

Hà Phương

Qua tổng hợp ý kiến của các bộ, cơ quan, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) vừa trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất phương án nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2024.

Bộ LĐ-TB&XH đề xuất nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày.
Bộ LĐ-TB&XH đề xuất nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày.

Bộ LĐ-TB&XH vừa có Văn bản số 4594/LĐTBXH-ATLĐ trình Chính phủ đề xuất phương án đề xuất nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, doanh nghiệp.

Đề xuất nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày

Đối với công chức, viên chức, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, đa số các bộ, cơ quan thống nhất nghỉ lễ dịp Tết Âm lịch kéo dài 5 ngày theo quy định, trong đó, nghỉ 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết.

Công chức, viên chức nghỉ tết Âm lịch năm 2024 từ thứ Năm ngày 8/2/2024 Dương lịch đến hết thứ Tư ngày 14/2/2024 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Với phương án nghỉ Tết Âm lịch mà Bộ LĐ-TB&XH đề xuất, trình Chính phủ và được đa số các bộ, cơ quan thống nhất, dịp nghỉ Tết Âm lịch công chức, viên chức sẽ được nghỉ 7 ngày (bao gồm 5 ngày nghỉ tết Âm lịch và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động).

Bên cạnh phương án trên, Bộ LĐ-TB&XH cũng đưa ra thêm phương án thứ 2 để Chính phủ lựa chọn. Phương án 2 là nghỉ 5 ngày theo quy định, trong đó nghỉ 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết.

Công chức, viên chức nghỉ Tết Âm lịch năm 2024 từ thứ Sáu ngày 9/2/2024 Dương lịch đến hết thứ Năm ngày 15/2/2024 Dương lịch (tức ngày 30 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Với phương án này, dịp nghỉ tết Âm lịch công chức, viên chức cũng sẽ được nghỉ 7 ngày.

Theo Bộ LĐ-TB&XH cả 2 phương án đều có số ngày nghỉ bằng nhau nhưng phương án nghỉ 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết đảm bảo hài hòa thời gian nghỉ trước và sau Tết và được tất cả các bộ, cơ quan liên quan có ý kiến thống nhất.

Nghỉ Lễ Quốc khánh 4 ngày

Đối với dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất nghỉ 4 ngày liên tục từ thứ Bảy ngày 31/8/2024 đến hết thứ Ba ngày 3/9/2024 bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh và 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, phương án nghỉ Lễ Quốc khánh có ưu điểm là giảm tục hành chính và không phải thực hiện việc bố trí nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động. Phương án này cũng được tất cả các Bộ, cơ quan liên quan có ý kiến thống nhất.

Đối với người lao động trong khu vực doanh nghiệp, Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu người sử dụng lao động bố trí lịch nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ Lễ Quốc khánh theo quy định của Bộ Luật Lao động.

Theo đó, đối với lịch nghỉ Lễ Quốc khánh, người sử dụng lao động quyết định cho người lao động nghỉ 2 ngày (ngày 2/9 Dương lịch và 1 ngày liền trước hoặc sau).

Bộ LĐ-TB&XH khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ Tết Âm lịch cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức.

Người sử dụng lao động phải thông báo phương án nghỉ Tết Âm lịch cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ Tết Âm lịch hoặc nghỉ Lễ Quốc khánh thì người sử dụng lao động bố trí nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần cho người lao động vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động.